Islamski predpis o Ribi

Islamski predpis o Ribi

Pisni dokazi iz Kurana in poslančeve tradicije izpostavljajo, da je Riba strogo prepovedana v islamu, da je eden od velikih grehov in da Allah ni napovedal vojne nobenemu grešniku, razen tistim, ki se ukvarjajo z Ribo. Pravzaprav Riba ni prepovedana samo v islamu, temveč tudi v prejšnjih božjih verah. Vendar je bila kot predpis spremenjena po številnih izkrivljanjih, ki so našla pot v verske tekste teh ver in tako so spremenili številne predpise. Allah omenja, da je s kaznijo zadel skupino pripadnikov Knjige “zaradi jemanja Ribe (obresti), ko jim je bilo to že prepovedano.” (Sura An-Nisa’, 4:161)