Islamul acoperă toate aspectele vieții

Islamul acoperă toate aspectele vieții

Islamul nu este numai o nevoie spirituală îndeplinită de către musulmani în moschei, prin rugăciuni și rugi.

El nu este nici doar o simplă serie de opinii și credințe îmbrățișate de către adepții săi.

Așa cum nu este nici doar un sistem economic cuprinzător.

Și nu este nici doar un set de reguli și de principii pentru construirea unei societăți și a unui sistem.

Și nu este nici doar un set de valori morale și maniere menite să fie folosite în relațiile cu ceilalți.

Ci, mai degrabă, el este un mod de viață complet, care acoperă toate aspectele vieţii, fără excepție.

Cu adevărat, Allah Și-a desăvârșit Harul asupra musulmanilor prin faptul că a ales islamul ca religie pentru ei și ca un mod de viață complet, așa cum El Însuși spune în Nobilul Coran: „[…] În ziua aceasta, am desăvârșit religia voastră și am împlinit Harul Meu asupra voastră și am încuviințat islamul ca religie pentru voi! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:3]

Odată, când un politeist l-a întrebat în mod sarcastic pe Salman Al-Farsi (Allah să fie mulțumit de el!), unul dintre companionii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«Profetul vostru v-a învățat totul, chiar și modul corect de defecare și urinare?» Salman a răspuns cu mândrie: «Da, într-adevăr, el ne-a învățat și acest lucru» și a continuat explicându-i prescripțiile islamului cu privire la această chestiune.” [Muslim, 262]

Islamul acoperă toate aspectele vieții