Islamul este o religie moderată

Islamul este o religie moderată

Islamul este o religie moderată, care urmează calea de mijloc, între exagerare și neglijență, extremism și respingerea totală a religiei. Această moderație este întâlnită în toate actele și ritualurile de adorare.

Acesta este motivul pentru care Allah Preaînaltul le poruncește Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!) și musulmanilor, în general, să fie moderați, ceea ce se poate obține prin respectarea a două lucruri:

 

aderarea la religie și onorarea ritualurilor sacre ale lui Allah.

evitarea exagerării și a extremismului.

Coranul spune: „Deci rămâneți pe Calea cea Dreaptă, așa cum vi s-a poruncit, laolaltă cu aceia care s-au căit împreună cu tine! Și nu treceți peste limite, fiindcă El este Basīr [Atoatevăzător] a ceea ce faceți!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 11:112]

Aceasta înseamnă: fiți fermi în urmarea adevărului pe cât de bine puteți, fără a depăși limitele prin exagerare și extremism.

Odată, în timp ce îi învăța pe companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!) unul dintre ritualurile pelerinajului, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a avertizat împotriva extremismului, subliniind că tocmai acesta a fost motivul distrugerii națiunilor din trecut: „Feriți-vă de extremism în religie, pentru că predecesorii voștri au fost distruși de extremism în religie.” [An-Nasa’i, 3057]

De aceea, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus, de asemenea: „Asumați-vă doar acele acțiuni pe care aveți puterea să le îndepliniți în mod constant.” [Al-Bukhari, 1100]

Cu altă ocazie, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dezvăluit înțelesul adevărat al Mesajului cu care a fost trimis și anume acela de a nu îi împovăra pe oameni peste puterile lor, ci de a-i învăța cu înțelepciune și a le ușura lucrurile: „Allah nu m-a trimis pentru a fi aspru și pentru a le cere oamenilor să fie aspri, ci m-a trimis pentru a-i învăța (pe oameni) și a face lucrurile mai ușoare (pentru ei).” [Muslim, 1478]