Islamul este o religie universală

Islamul este o religie universală

Islamul este religia milei, care a fost trimisă pentru toți oamenii din lume, indiferent de rasă, culoare, cultură, tradiții și localizare geografică, așa cum spune Coranul: „Și Noi nu te-am trimis [o, Mohammed] decât ca o îndurare pentru lumi.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 21:107]

Acesta este motivul pentru care islamul respectă tradițiile diferite ale oamenilor și nu le cere noilor musulmani să își schimbe propriile tradiții și obiceiuri, cu excepția cazului în care acestea contravin unora dintre învățăturile islamice. Astfel, tradițiile care sunt împotriva învățăturilor islamice trebuie schimbate și înlocuite cu o alternativă mai bună, pentru că, la urma urmei, Allah Cel Atoateștiutor este Cel care prescrie și interzice orice voiește, iar credința noastră în El ne cere să acționăm în conformitate cu Legile Sale.

Islamul ne învață, de asemenea, că tradițiile musulmanilor care nu au legătură cu islamul și cu învățăturile sale nu trebuie să fie considerate „islamice” și că un nou musulman nu este obligat să le onoreze sau să le respecte, întrucât acestea nu reprezintă decât o serie de obiceiuri permise ale unui anumit grup de oameni.

Întreg Pământul este un loc pentru adorarea lui Allah

Islamul consideră orice loc din lume ca fiind adecvat pentru adorarea lui Allah și că nu există vreun loc sau vreo țară anume în care trebuie să migreze și să se stabilească musulmanii pentru a Îl putea adora pe Allah Preaînaltul în siguranță.

Nu li se impune nici să emigreze în altă țară, cu excepția cazului în care sunt împiedicați să Îl adore pe Allah, situație în care ei pot face aceasta, emigrând acolo unde Îl pot adora pe Allah în siguranță deplină, așa cum afirmă Coranul: „O, robi ai Mei care ați crezut! Pământul Meu este atât de întins! Aşadar, Adorați-Mă pe Mine!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 29:56]