Islamul este religia vieții

Islamul este religia vieții

Islamul este o religie care aduce echilibru între viața lumească și Viața de Apoi. Conform islamului, viața lumească este asemeni unui teren fertil în care musulmanul seamănă semințele faptelor bune în toate aspectele vieții, cu scopul de a culege roadele muncii sale, atât în această viață, cât și în Viața de Apoi. Acest demers necesită o atitudine optimistă, dedicare, seriozitate și determinare, lucru pus în evidență de următoarele puncte:

Dezvoltarea Pământului

Coranul spune: „[…] El v-a creat pe voi din pământ și v-a făcut să locuiți pe el […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 11:61] Allah ne-a creat și ne-a pus pe acest Pământ, poruncindu-ne să-l dezvoltăm și să stabilim o civilizație pentru beneficiul omenirii, într-un mod care nu contrazice învățăturile islamice. Într-adevăr, El consideră acest lucru ca fiind un act de adorare pentru care cel ce îl îndeplineşte va fi răsplătit, chiar dacă aceasta se face în vremuri de mare agitație și în condiții îngrozitoare, precum Ziua Judecății. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă Ora (Ziua Judecăţii) vine atunci când unul dintre voi ţine în mână un răsad de palmier (ce urmează a fi plantat), atunci, dacă îl poate planta înainte ca Ceasul să vină, trebuie să o facă.” [Al-Bukhari, 479]

Menținerea relațiilor sociale

Islamul îi cheamă pe adepții săi să coopereze cu oamenii din jurul lor, indiferent de diferențele culturale și religioase, pentru a institui o civilizație și a construi o societate sănătoasă. Acesta îi îndeamnă să se asocieze între ei și să stabilească relații de cel mai înalt nivel, reglementate de standardele morale sublime pe care islamul le propagă. De asemenea, el îi avertizează împotriva izolării și a retragerii din societate, considerând că genul acesta de comportament este împotriva metodei corecte adoptate în mod normal de către cei care se dedică predicării islamului şi chemării la principiile sale sublime. De altfel, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a atras atenția că: „Un credincios care interacționează cu ceilalți oameni și îndură răul venit din partea lor este mult mai bun decât cel care nu interacționează cu oamenii şi care nu îndură răul (venit din partea lor).” [Al-Bukhari, 338]

Însușirea de cunoștințe

> Islamul nu a asistat niciodată la un conflict între religie și știință, așa cum este cazul altor religii.

Nu a fost o coincidență faptul că primul cuvânt revelat Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost: „Citește!”. De fapt, islamul subliniază importanța dobândirii de cunoștințe benefice în toate domeniile de interes uman și consideră calea pe care o urmează un musulman în căutarea cunoașterii ca fiind o cale care conduce, de fapt, spre Paradis, după cum ne-a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Allah face calea spre Paradis uşoară pentru cel care a pășit pe un drum în căutarea cunoaşterii.” [Muslim, 1381; Abu Dawud, 3643]

În realitate, în islam nu a existat niciodată un conflict între religie și știință, așa cum este cazul altor religii. Dimpotrivă, acesta a susținut întotdeauna știința și i-a chemat pe adepții săi să învețe și să îi învețe și pe alții, atât timp cât aceste cunoștințe sunt benefice pentru întreaga omenire.

Mai mult decât atât, islamul îi onorează pe cei care îi învață pe ceilalți oameni și care își împărtășesc cunoștințele, ridicându-i la loc de cinste și promiţându-le recompense nenumărate. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spune într-una dintre Tradițiile sale că: „Întreaga creație a lui Allah se roagă pentru cei care le transmit oamenilor cunoștințe benefice.” [At-Tirmidhi, 2685]