Jak wykonywać małą ablucję (łuḍū’)?

Jak wykonywać małą ablucję (łuḍū’)?

Wykonywanie łuḍū’ i oczyszczanie się to jedne z najlepszych i najważniejszych aktów, dzięki którym Allah  wybacza człowiekowi grzechy, jeśli wykonywane jest ze szczerą intencją, by zdobyć nagrodę od Allaha. Prorok r powiedział: „Kiedy muzułmański sługa [Allaha] obmywa swoją twarz [podczas wykonywania łuḍū’], każdy grzech, jaki popełniły jego oczy, zostaje zmyty z jego twarzy wraz z wodą; kiedy obmywa swoje dłonie, każdy grzech popełniony przez nie zostaje z nich zmyty wraz z wodą; a kiedy obmywa swoje stopy, każdy grzech, w którego kierunku się udał, zostaje zmyty wraz z wodą. Dzieje się tak, aż zostanie on oczyszczony ze wszystkich swoich grzechów” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 244).