Jakt enligt islamisk lag

Jakt enligt islamisk lag

Muslimer är tillåtna att jaga djur och fåglar som är svåra att fånga in och slakta, inklusive icke köttätande djur som hjort och vildkanin.

A Ett antal villkor måste vara uppfyllda för jakt av vilda djur:

  1. Jägaren måste vara vid sina sinnens fulla bruk och ämna att utföra jakten i avsett syfte. Därför är vilt skjutet av en avgudadyrkare eller en sinnessjuk person inte tillåtet (halal).
  2. Viltet måste tillhöra den kategori djur som är svåra att fånga in och som vanligen flyr från människor. De djur som kan fångas in och slaktas utan svårigheter, till exempel får och kycklingar, får dock inte jagas.
  3. Jaktvapnet måste döda på grund av sin skarphet, som en pil eller en kula. Kött från djur som dödats på grund av någonting annat, till exempel vikten av en sten, är inte tillåtet att äta såvida man inte lyckades slakta djuret innan det dog..
  4. Guds namn måste utsägas när jaktvapnet avlossas.
  5. Om bytet fortfarande lever när man kommer fram till det ska det omedelbart slaktas.
  6. Jakt är i islam bara tillåtet för att skaffa mat. Att ta ett djurs liv som sport utan att ha för avsikt att äta köttet eller på annat sätt dra nytta av djuret är förbjudet.