Kêu gọi người thân (sự kêu gọi đến với Islam)

Người được Allah ban ân huệ tìm thấy ánh sáng của Islam nên cố gắng hết sức mình trong việc kêu gọi người thân trong gia đình và bà con của y đến với Islam bởi lẽ họ là những người thân nhất của y và là những người mà y yêu mến, y nên kiên nhẫn chịu đựng khi phải đối mặt với họ, y hãy cố gắng tìm mọi phương cách thích hợp và khéo léo trong sự mời gọi đó, như Allah, Đấng Tối Cao phán: }وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا{ (طه: 132) {Và hãy bảo ban người nhà của Ngươi dâng lễ nguyện Salah và hãy kiên nhẫn trên sự việc đó} (Chương 20 – Taha, câu 132).

Có thể một số người kêu gọi được người ngoài đón nhận sự kêu gọi đó của y nhưng không ai trong bà con họ hàng của y tiếp nhận nó, điều này khiến họ đau lòng và nuối tiếc, tuy nhiên, người kêu gọi nên biết rằng sự kêu gọi được thành công là cần có sự nỗ lực hết mình, có sự nhiệt quyết trong việc tìm kiếm các nguyên nhân và luôn cầu xin Allah hướng dẫn cho họ, và người kêu gọi chớ nên nản lòng ngay cả khi gặp phải nhiều khó khăn trở ngại.

Giống như hành động của Thiên Sứ e đối với người bác của Người Abu Talib, người đã luôn ủng hộ Người, luôn đứng ra bảo vệ cho Người trước sự chống đối và đàn áp của bộ tộc Quraish nhưng ông đã không tiếp nhận Islam. Nabi e đã cố gắng thuyết phục người bác của người tiếp nhận Islam, Người đã cố gắng kêu gọi ngay cả những khoảnh khắc cuối cùng trước khi người bác của Người rời khỏi cuộc sống thế gian này, Người e nói: “Này bác của con, bác hãy nói La ilaha-ilollo-h, con sẽ dùng nó để biện hộ cho người nơi Allah” (Albukari: 3671, Muslim: 24). Tuy nhiên, ông ta đã không đón nhận lời kêu gọi của Người e và đã chết trong sự vô đức tin, thế là Allah đã mặc khải xuống câu Kinh: }إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين{ (القصص: 56) {Quả thật, Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn được ai mà Ngươi yêu thương, ngược lại Allah mới là Đấng hướng dẫn người nào Ngài muốn. Và Ngài biết rõ nhất ai là những người được hướng dẫn theo Chính đạo.} (Chương 28 – Al-Qisas, câu 56). Do đó, người kêu gọi chỉ có nhiệm vụ là cố gắng hết sức mình trong việc kêu gọi và tuyên truyền cũng như hướng dẫn mọi người đến với điều tốt đẹp, còn việc thay đổi và soi sáng con tim là do quyền của Allah, Ngài muốn hướng dẫn ai đến con đường chân lý là tùy ý Ngài. Người Muslim mới cải đạo từ lúc gia nhập đạo vẫn phải củng cố và cải thiện mối quan hệ cũng như vẫn cứ xử tốt đẹp với tất cả người thân và những người quen biết của y dù là người Muslim hay không phải là người Muslim, bởi vì Islam không kêu gọi đến với sự thu mình và cô lập. Việc cư xử tử tế với mọi người cũng như quan hệ giao tế với họ bằng phẩm chất đạo đức tốt nhất là cách tốt nhất để giới thiệu tôn giáo này, tôn giáo mà vị Thiên Sứ của nó được cử phái đến để hoàn thiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Gia đình và người thân, họ là bước đầu tiên trong việc thực hành các phẩm chất đạo đức tốt đẹp cũng như cung cách cư xử tử tế ôn hòa (xem trang 220). Đây là một số qui định giáo lý mà người Muslim mới cải đạo có thể cần đến chúng trong gia đình của y.