Kött som erbjuds på restauranger och i butiker

Kött som erbjuds på restauranger och i butiker

  1. Kött från djur som har slaktats av någon annan än en muslim eller en medlem av Bokens folk (en kristen eller en jude), som till exempel en buddist eller hindu är strängt förbjudet. Detta inkluderar kött som erbjuds på restauranger i områden där muslimer eller Bokens folk är i minoritet.
  2. Kött från djur som dödats av en muslim eller en medlem av Bokens folk är tillåtet. Muslimska rättslärdas uppfattning på denna punkt är enhällig.
  3. Kött från djur som dödats av en muslim eller en medlem av Bokens folk men inte enligt islamisk lag, till exempel genom elektricitet eller dränkning, är strängt förbjudet.
  4. Kött från djur som har slaktats av en medlem av Bokens folk där slaktmetoden är okänd, eller kött som i allmänhet finns på deras restauranger och i deras butiker. Den dominerande uppfattningen är att det är tillåtet att äta sådant kött om man försäkrar sig om att utsäga Guds namn (dvs. ”bismillāh”) när man ska äta det. Det är dock bättre att försöka få tag på halalkött någon annanstans.