Kako se prihvata islam – ulazak u islam

Kako se prihvata islam – ulazak u islam

Čovjek postaje musliman ako svjesno, iz uvjerenja, izgovori šehadet (dva svjedočenja) poznavajući njegovo značenje. Šehadet glasi:

  1. Ešhedu en la ilahe illellah (Nema drugog boga osim Allaha) – prvo svjedočenje, što znači: svjedočim s uvjerenjem da nema boga, kojem se s pravom klanja, osim Allaha, zato se Njemu klanjam, robujem i pokoravam, jer On sudruga nema.
  2. ve ešhedu enne Muhammeden resulullah (I svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik) – drugo svjedočenje, što znači: svjedočim i priznajem da je Muhammed Allahov poslanik cijelome svijetu, pa se njemu pokoravam u onome što donosi od Boga, izbjegavajući ono što je zabranio, čineći ibadet Allahu Uzvišenom onako kako je On propisao i poslanik Muhamed u svojoj praksi – sunnetu pokazao i potvrdio. (vidi 40-48 str.).

Kupanje novog muslimana

Trenutak prihvatanja islama za čovjeka je najvažniji trenutak u životu. To je ustvari njegovo novo rođenje s kojim je spoznao razlog svog postojanja u životu. Propisuje se kao pohvalna radnja – mustehab osobi koja prihvati islam da se okupa, sapirući cijelo tijelo vodom, kako bi i svoju vanjštinu očistio i uredio nakon što je srce i dušu očistio od nečisti širka – bezbožništva i idolatrije.

Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, uputio je jednog od svojih drugova, koji je inače bio velikan među Arapima, kada je htio prihvatiti islam, da se okupa. (El-Bejheki, 837).