Kara za lichwę

Kara za lichwę

  1. Ci, którzy zawierają transakcje związane z lichwą, narażają się na wojnę, którą Allah ﷻ i Jego Wysłannik r wytoczyli ludziom mającym do czynienia z lichwą, stając się przez to ich wrogami. Koran głosi: „Jeśli jednak tego nie uczynicie [tj. nie porzucicie lichwy], to oczekujcie wezwania do wojny od Boga i Jego Posłańca! A jeśli się nawrócicie, to otrzymacie swój kapitał. Nie czyńcie niesprawiedliwości, to i wy nie doznacie niesprawiedliwości” (Al Baqara, 2:279). Taka wojna ma zgubne skutki fizyczne i psychiczne. Liczne troski i depresje, które dotykają dziś wielu ludzi, to tylko niektóre ze znaków wojny, jaką Allah wytoczył tym, którzy są Mu nieposłuszni i zawierają transakcje związane z lichwą. Skutki takiej wojny w życiu przyszłym będą jeszcze gorsze.
  2. Ci, którzy zawierają transakcje z udziałem lichwy w jakiejkolwiek formie, są pozbawieni miłosierdzia Allaha. Dżābir ibn ‘Abdullāh t przekazał: „Wysłannik Allaha przeklął tego, kto przyjmuje odsetki, tego, kto je daje, tego, kto je zapisuje i dwóch świadków tego”. Powiedział: „Wszyscy oni są grzesznikami” (Saḥῑḥ Muslim: 1598).
  3. W Dniu Zmartwychwstania zostaną oni wskrzeszeni w żałosnym stanie, np. będą chwiać się na nogach, drżeć i trząść się jak ktoś obłąkany czy mający atak epilepsji, jak głosi Koran: „A ci, którzy pożerają lichwę, nie powstaną [w Dniu Zmartwychwstania] inaczej, niż powstaje ten, którego przewrócił szatan przez dotknięcie” (Al Baqara, 2:275).
  4. Zyski z lichwiarskich transakcji, nieważne jak ogromne mogą się wydawać, będą pozbawione wszelkich błogosławieństw, a ci, którzy odsetki pobierają, nie zaznają ani szczęścia, ani spokoju umysłu. Koran głosi: „Bóg zniweczy lichwę, a pomnoży dawanie jałmużny” (Al Baqara, 2:276).