Kategorie kobiet w stosunku do mężczyzny

Kategorie kobiet w stosunku do mężczyzny

Kobieta w stosunku do mężczyzny przynależy do jednej z trzech kategorii:

  1. Żona

Mężczyzna może patrzeć na nią i cieszyć się nią w jaki sposób chce. Takie samo prawo ma żona wobec swego męża. Allah mówi o każdym z nich, że jest ‘ubiorem’ dla drugiego, co stanowi doskonały opis ich bliskości emocjonalnej, fizycznej i mentalnej: „One są ubiorem dla was, a wy jesteście ubiorem dla nich” (Al Baqara, 2:187). (zob. str. 213)

  1. Krewna, z którą niezdozwolone jest mu się żenić (maḥram):

Do tej kategorii należą:

1 Matka, babcia od strony ojca lub matki i tak dalej, sięgając do wcześniejszych pokoleń.
2 Córka, wnuczka, prawnuczka i kolejne pokolenia.
3 Siostra i siostra przyrodnia (córka ojca lub córka matki).
4 Ciotka od strony ojca ‒ zarówno rodzona siostra ojca jak i jego siostra przyrodnia (córka jego ojca lub jego matki). Do tej kategorii należy również ciotka ojca od strony jego ojca i ciotka matki od strony jej ojca (czyli siostra któregoś z dziadków).
5 Ciotka od strony matki ‒ rodzona siostra matki oraz przyrodnia siostra matki (córka jej ojca lub jej matki). Do tej kategorii należy też ciotka ojca od strony jego matki i ciotka matki od strony jej matki (czyli siostra którejś z babć).
6 Bratanice i córki braci przyrodnich i kolejne pokolenia (córki bratanków itd.).
7 Siostrzenice i córki sióstr przyrodnich i kolejne pokolenia (córki siostrzenic itd.).
8 Teściowa ‒ niezależnie od tego, czy nadal jest się mężem jej córki, czy się z nią rozwiodło, a także matka teściowej.
9 Pasierbica.
10 Synowa i żony jej potomków (np. żona wnuka).
11 Macocha, żona brata przyrodniego, itp.
12 Mamka, czyli kobieta, która go nakarmiła do syta co najmniej pięć razy w ciągu jego pierwszych dwóch lat życia. Islam dał jej takie prawo ze względu na to, że karmiła go własną piersią.
13 Siostra mleczna, czyli córka mamki. Pokrewieństwo stworzone przez karmienie piersią („pokrewieństwo mleka”) nie różni się od pokrewieństwa poprzez więzy krwi i mężczyzna nie może się żenić ze spokrewnionymi w ten sposób kobietami. Pokrewieństwo takie odnosi się także do ciotek (sióstr mamki), siostrzenic i bratanic (córek mlecznych sióstr i braci) i tak dalej.
  1. Kobieta nie spokrewniona, z którą ożenek jest mu dozwolony.

To kobieta, która nie należy do żadnej z kategorii kobiet maḥram wymienionych wyżej. Może ona należeć do jego krewnych, jak kuzynka lub bratowa, albo nie być z nim w żaden sposób spokrewniona. Jeśli chodzi o tę kategorię kobiet, islam ustanowił wiele zasad i praw regulujących relacje mężczyzny z nimi. Dzięki temu islam chroni ludzki honor i blokuje drogi prowadzące do zła. Allah ﷻ , który stworzył człowieka, wie doskonale co jest dla niego najlepsze, jak głosi Koran: „Czyż nie będzie wiedział Ten, który stworzył? On jest Przenikliwy, Świadomy!” (Al Mulk, 67:14).

Każdego dnia czytamy nowe doniesienia i statystyki dotyczące gwałtów i grzesznych relacji, które zniszczyły wiele rodzin i społeczeństw nie stosujących się do prawa Boskiego.