Kategorier kvinnor i relation till en man

Kategorier kvinnor i relation till en man

Kvinnor i förhållande till en man kan delas in i tre kategorier:

  1. Hon kan vara hustru:

I detta fall är han tillåten att njuta hennes sällskap på det som han önskar, på samma sätt som hon är tillåten att njuta hans sällskap. Med en fantastisk illustration av en fulländad fysisk, emotionell och mental förening beskriver Gud dem som ”klädnader” för varandra. I Koranen sägs: …De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem…(Sura al-Baqarah, 2:187) (se sida 213)

  1. Hon kan vara en släkting med vilken han aldrig kommer att vara tillåten att ingå äktenskap med, och han blir då en maḥram till henne.

I denna kategori ingår följande:

1 Moder och tidigare generationer (dvs. mormor, farmor osv.)
2 Dotter och senare generationer (dvs. barnbarn, barnbarnsbarn osv.)
3 Helsyster och halvsyster.
4 Faster (dvs. faderns hel- eller halvsyster). Här ingår ens fars faster och ens mors faster.
5 Moster (dvs. moderns hel- eller halvsyster). Här ingår ens fars moster och ens mors moster.
6 Hel- och halvbroders dotter och senare generationer (en brorsons dotter till exempel).
7 Hel- och halvsysters dotter och senare generationer (en systerdotters dotter till exempel).
8 Svärmor, oavsett om han ännu är gift med hennes dotter, samt svärmormor.
9 Bonusdotter (ens hustrus dotter från ett tidigare äktenskap med en annan man).
10 Sons hustru och vidare (som till exempel sonsons hustru).
11 Styvmor och vidare, dvs. styvbrors hustru (på faders sida).
  1. Hon kan vara en kvinna med vilken han är tillåten att gifta sig (ajnabiyyah, som betyder främling, eller inte släkt med):

En sådan kvinna är en som inte tillhör någon av de kategorier som nämnts ovan och som kallas maḥram. Hon kan ha släktband som kusin eller svägerska eller inte alls ingå i släkten. För denna kategori kvinnor har islam fastställt en uppsättning regler som styr en mans förhållande till dem. På det sättet vill islam skydda människors heder och blockera vägar som leder till ont. Gud l som har skapat människan vet också vad som är bäst för henne. I Koranen sägs: Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Allunderrättade som genomskådar allt, som är underrättad om allt? (Sura al-Mulk, 67:14)

Varje dag läser vi nyheter och statistik om våldtäkt och otillåtna sexuella relationer som har ödelagt otaliga familjer och samhällen som inte tillämpar Guds lagar.