Kateri pogoji se morajo izpolniti pred vstopom v molitev?

Kateri pogoji se morajo izpolniti pred vstopom v molitev?

  1. Odstranitev fizične nečistoče in obredne nečistoče (poglej stran 93)

 

  1. Pokritje intimnih delov telesa (‘Awra)

‘Awra mora biti pokrita z oblačili, ki niso tesna, ne pomanjkljiva niti prozorna.

‘Awra v molitvi je treh vrst:

Za odraslo žensko: Njeno celotno telo se razume kot ‘Awra, razen njenega obraza in dlani.

Za majhnega otroka: Njegova ‘Awra vključuje spolni organ in zadnjico.

Za moškega: Njegova ‘Awra je od popka do kolen.

Allah pravi v Kuranu: “O, Adamovi sinovi! Lepo se oblecite, kjerkoli se klanjate z obrazom do tal.” (Sura Al-A’raf, 7:31) Pravzaprav je prekritje intimnih delov telesa minimalna količina oblačil.

  1. Obrniti se proti Kibli

Allah pravi: “Kamorkoli se nameniš, se z obrazom obrni proti Al-Masdžidul-Haramu.” (Sura Al-Bakara, 2:149) .

  • Smer, v katero se musliman obrne v molitvi (Kibla) je Ka’ba, kockasta stavba znotraj Svete mošeje v Meki, ki jo je originalno zgradil Abraham in h kateri so romali poslanci. Res je, da je kamnita struktura, ki ne prinaša ne škode ne koristi, vendar je Allah ukazal muslimanom, da se obrnemo k njej v molitvi, da služi kot središčna in enotna točka med njimi. .
  • Od muslimana se zahteva, da se obrne h Ka’bi, če jo lahko vidi pred seboj. Če pa je daleč stran od nje in je ne more videti, ker je v na primer drugi državi, se lahko obrne le k Meki. Molitev je še vedno veljavna, če se pojavi rahla deviacija od smeri kible. Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Kar je med vzhodom in zahodom je Kibla.” (Sunan At-Tirmizi: 342) .
  • Če se ne more usmeriti, na primer zaradi bolezni, potem se mu ni potrebno, saj se vsa obvezna dejanja običajno opustijo v primeru nezmožnosti. Kuran pravi: “Zato se bojte Allaha, kolikor morete.” (Sura At-Tagabun, 64:16)
  1. Kdaj nastopi njen čas

Molitev ne bo veljavna, če se jo opravi pred njenim časom in odlašanje le-te preko njenega določenega časa je strogo prepovedano. Kuran pravi: “Resnično je molitev vernikom predpisana v določenem času.” (Sura An-Nisa’, 4:103)

Glede te točke morajo biti poudarjena naslednja dejstva:

  • Boljše je, če se molitev opravi čimprej, ko nastopi njen čas.
  • Mora biti opravljena v svojem določenem času. .
  • Če se molitev izpusti zaradi spanca ali pozabe, se mora opraviti takoj, ko se spomni nanjo..

Pet obveznih molitev in njihov čas

Allah je muslimanom zapovedal pet vsakodnevnih molitev preko dneva in noči ter določil naslednji čas zanje:

Molitev ob zori (Salat-ul-Fadžr): Sestavljena je iz dveh enot (Rak’at, ednina: Rak’a); začne se ob svitanju, čas, ko se svetloba prvič pojavi in traja do sončnega vzhoda.

Opoldanska molitev (Salat-ul-Zuhr): Sestavljena je iz štirih enot; njen čas se začne, ko se sonce začne nagibati na zahod od sredine neba, in se konča, ko senca objekta postane enaka dolžini samega objekta in dodatno dolžini njegove sence, ko je bilo sonce v zenitu.

Popoldanska molitev (Salat-ul-Asr): Sestavljena je iz štirih enot; njen čas se začne, ko se konča čas Zuhra. in se konča s sončnim zahodom. Ko torej senca objekta postane enaka dolžini tega objekta in dodatno njegovi dolžini, ko je bilo sonce v zenitu, potem se čas za Zuhr konča in čas za Asr začne. Musliman jo mora opraviti, preden sonce izgubi nekaj svoje jakosti in se spremeni v rumeno barvo.

Molitev ob sončnem zahodu (Salat-ul-Magrib): Sestavljena je iz treh enot; njen čas nastopi s sončnim zahodom, tj. ko sonce izgine za obzorje, in se konča, ko izgine rdeč sijaj (somrak) na zahodnem obzorju.

Večerna molitev (Salat-ul-Iša): Sestavljena je iz štirih enot; njen čas se začne, ko somrak povsem oslabi, in traja do polovice noči. Lahko se jo opravi tudi malo pred zoro, če je potreba po tem in če je razlog za to sprejemljiv v islamu.

Musliman lahko uporablja urnik molitev in mu ni treba raziskovati, če je določen čas za molitev že nastopil.