Kazna za kamatu

Kazna za kamatu

  1. Onaj ko posluje s kamatom izlaže se ratu i sukobu sa Allahom Uzvišenim i sa Njegovim Poslanikom, Allah mu mir i spas darovao, određujući se kao neprijatelj Allaha i Njegovog Poslanika. Svemogući je objavio: Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova. A ako se pokajete, ostat će vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti (El-Bekara, 279.). Spomenuti rat ima psihološke i fizičke posljedice na čovjeka. Doista ono što je danas ljude zadesilo od bolesti, jada, beznađa, briga, …, sve su to rezultati spomenutog rata koji se odvija protiv svih onih koji krše Allahove propise, posluju s kamatom i podržavaju je, te prelaze granice koje je On Uzvišeni postavio. Naveli smo samo neke loše i pogubne posljedice kamate na dunjaluku, a šta tek takve osobe čeka na ahiretu.
  2. Supštanje Allahovog prokletstva i ustezanje Njegove milosti od onoga koji radi s kamatom i podstiče kamatno poslovanje. Džabir, Allah s njim bio zadovoljan, prenosi: “Allahov Poslanik, Allah mi mir i spas darovao, prokleo je onoga ko uzima kamatu, posreduje u njoj, piše kamatni ugovor i svjedoči ga.” (Muslim, 1598).
  3. Na Sudnjem danu će onaj ko je zarađivao na kamati biti proživljen u najružnijem obliku, poput osobe koju je džin izbezumio: Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio. (El-Bekara, 275.).
  4. Novac zarađen na kamati količinski može odavati dojam mnoštva, ali je on u suštini ostao bez blagoslova Božijeg, te ne vodi sreći, zadovoljstvu i uživanju. Uzvišeni je objavio: Allah uništava kamatu, a unaprjeđuje milosrđa. (El-Bekara, 276.).