Khiêm tốn (Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người)

Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người.

Nabi e là người có phẩm chất đạo đức vĩ đại nhất trong nhân loại. 

 

Thiên Sứ của Allah e là một hình ảnh gương mẫu tốt nhất về phẩm chất đạo đức của con người. Cũng vì lẽ này nên Qur’an đã mô tả phẩm chất đạo đức của Người là phẩm chất đạo đức vĩ đại, và bà A’ishah ~, vợ của Người đã mô tả một cách chính xác về phẩm chất đạo đức của Người khi bà nói: “Phẩm chất đạo đức của Người là Qur’an” có nghĩa là Người là mô hình thiết thực để áp dụng những lời dạy của Qur’an và phẩm chất đạo đức của Nó.

Khiêm tốn:

  • Thiên Sứ của Allah e không bao giờ chấp nhận và hài lòng để một ai đó đứng dậy tỏ lòng tôn kính bản thân Người, không những thế, Người đã cấm các vị Sahabah của Người có hành động như thế với Người. Các vị Sahabah y mặc dù là những người yêu thương, kính trọng và quí mến Người nhất nhưng họ cũng không bao giờ đứng dậy mỗi khi thấy Người e đến bởi vì họ biết rằng Người rất ghét hành động đó. (Ahmad: 12345, Al-Bazzar: 6637).
  • Trước khi vào Islam, Udai bin Hatim đã từng đến gặp Người e, và lúc đó ông là một trong những nhân sĩ Ả Rập, ông đến gặp Người vì muốn tìm hiểu thực hư về sự kêu gọi của Người. Udai nói: “Tôi đến gặp Người, lúc đó, ở cùng với Người có một người phụ nữ và một vài trẻ con – ông có nói về sự thân thích của họ với Nabi e – và tôi biết chắc rằng đích thực Người không phải là vị Vua hay vị Hoàng Đế nào cả” (Ahmad: 19381). Khiêm tốn là đức tính của tất cả các vị Nabi.
  • Người e thường ngồi cùng với các vị Sahabah như thể Người là một thành viên trong số họ, Người không hề ngồi với tư cách để phân biệt thân phận của mình với những người cùng ngồi xung quanh, thậm chí có lần một người lạ bước vào trong lúc Người e đang ngồi cùng với các vị Sahabah, y đã không thể phân biệt được Người e với các vị Sahabah của Người, lúc đó, y phải hỏi: Trong các người ai là Muhammad? (Albukhari: 63).
  • Anas bin Malik t thuật lại: “Một bé gái nô lệ thuộc những bé gái nô lệ của cư dân Madinah nắm tay Thiên Sứ của Allah e và lôi kéo Người đi theo ý của nó” (Albukhari: 5724). Điều này có nghĩa rằng Người e rất nhân từ và nhẹ nhàng với trẻ nhỏ và phái yếu. Và quả thật, Hadith này đã nhấn mạnh sự khiêm tốn đáng được ca ngợi của Người bởi nó đề cập đến phụ nữ chứ không phải là đàn ông và người nô lệ chứ không phải là người tự do, đứa bé gái nô lệ này đã nắm tay của một vị Nabi và kéo đi theo ý của nó.
  • Người e nói: “Sẽ không vào được Thiên Đàng đối với người nào mà trong tim của y có sự tự đại tự cao dù chỉ bằng một hạt cải” (Muslim: 91).