Kinderrechten

Kinderrechten

  • Een goede, vrome partner huwen: zo zorg je voor de best mogelijke opvoeding voor je kinderen. Dit is zeker het beste geschenk dat een mens aan diens kinderen kan geven.
  • Een goede naam geven: iemands naam heeft betekenis en verwordt zo tot een symbool van die persoon.
  • Hen onderwijzen in de principes van islam: “Ieder van jullie is een voogd, verantwoordelijk voor degene die hij onder zijn hoede heeft. De heerser is een voogd over zijn onderdanen en hij is verantwoordelijk voor hen; een man is een voogd over zijn familie en er verantwoordelijk voor; een vrouw is voogd over het thuis van de man en er verantwoordelijk voor; en een dienaar is een voogd over het bezit van zijn meester en er verantwoordelijk voor. Daarom zijn jullie allemaal voogden en zijn jullie allemaal verantwoordelijke voor degenen onder jullie hoede.” (Sahieh al Bukhari: 2416 en Sahieh Muslim: 1829)

 

  • Onderhoud: De vader dient zijn kinderen zonder uitzondering te onderhouden en mag zijn plicht niet verwaarlozen. Hij dient daarentegen zijn best te doen om deze naar zijn vermogen te vervullen. Zoals de Profeet r zei: “Het is een toereikende zonde wanneer een man degenen onder zijn hoede verwaarloost.” (Sunan Abud Dawud: 1692) Wat betreft het uitgeven van geld aan en het zorgen voor meisjes in het bijzonder, zei hij r ook: “Wie de zorg draagt voor elk van deze meisjes en hen goed behandelt, zal door hen als een schild beschermd worden tegen het vuur.” (Sahieh al Bukhari: 5649 en Sahieh Muslim: 2629)
  • Rechtvaardigheid: Alle kinderen dienen gelijk behandeld te worden. Zoals de Profeet r zei: “Vrees Allah en behandel je kinderen rechtvaardig.” (Sahieh al Bukhari: 2447 en Sahieh Muslim: 1623)