Kleding vanuit islamitisch perspectief

Kleding vanuit islamitisch perspectief

Moslims dienen rekening te houden met de manier waarop zij eruit zien door er zeker van te zijn dat hun kleding mooi en schoon is, vooral wanneer je in contact komt met andere mensen en wanneer je het gebed verricht. Zoals de Qur’an stelt: “O kinderen van Adam, draag jullie mooie kleding bij iedere moskee.” (Soera al A’raaf 7:31)

Allah ﷻ heeft het de mensen toegestaan om leuke kleren te dragen en om goed voor de dag te komen, want dit is een manier om de zegeningen te gedenken waarmee Allah hen begunstigd heeft. Zoals de Qur’an stelt: “Zeg: ‘wie heeft de versieringen van Allah verboden, die Hij voor Zijn dienaren heeft voortgebracht, en de goede dingen van Zijn voorzieningen?’ Zeg: ‘zij zijn voor de gelovigen in het wereldse leven en uitsluitend voor hen op de Dag der Opstanding.’ Zo zetten Wij de tekenen duidelijk uiteen voor een volk dat over kennis beschikt.” (Soera al A’raaf 7:32)

Kleding voorziet de mens van talloze voordelen. .

Kleding heeft een aantal doelen

  1. Het bedekt de delen van het lichaam die in het openbaar bedekt dienen te worden, naar de aangeboren standaard van bescheidenheid die alle mensen delen: “O kinderen van Adam! Wij hebben jullie kleding neergezonden om jullie schaamdelen te bedekken.” (Soera al A’raaf 7:26)
  2. Het bedekt het lichaam tegen warmte, koude en tegen beschadiging in het algemeen. Warmte en koude zijn weerfenomenen die de mensen kwaad kunnen doen. Allah beschrijft de voordelen van de kleding waarvan Hij Zijn dienaren heeft voorzien en stelt: “Allah heeft voor jullie van hetgeen Hij heeft geschapen schaduwen gemaakt, en van de bergen heeft Hij plaatsen voor jullie gemaakt om naar uit te wijken. En Hij heeft voor jullie kleding gemaakt die tegen hitte beschermt en kleding die jullie in de oorlog beschermt. Zo vervolmaakt Hij Zijn gunsten aan jullie, opdat jullie je wellicht overgeven.” (Soera an Nahl 16:81)

Islam is een religie die regels vastlegt die gebaseerd zijn op de voorschriften van de zuivere natuur, aangeboren in alle mensen (fitra), op eenvoudig nadenken en op solide logica.

De algemene regel omtrent kleding

Islam is een religie die regels vastlegt die gebaseerd zijn op de voorschriften van de zuivere natuur, aangeboren in alle mensen (fitra), op eenvoudig nadenken en op solide logica.

De algemene regel omtrent kleding in sharia is dat alle soorten kleding en sieraden zijn toegestaan.

Islam verlangt niet van moslims dat zij een bepaald soort kleding dragen. Het beschouwt alle soorten kleding als toegestaan als deze kleding beantwoordt aan de verschillende doelen, zonder in dit aspect de grenzen van islam te overtreden. De Profeet r droeg het soort kleding dat vaak voorkwam in zijn tijd en gebood de mensen niet om een bepaald soort kleding te dragen. Hij waarschuwde hen slechts tegen bepaalde kenmerken die samenhingen met kleding, want de algemene regel in islamitische regelgeving in alle zaken inclusief kleding, is dat alles is toegestaan tenzij er bewijs is dat iets anders beweert. Dit betekent dat niets verboden is behalve met bewijs. Dit is het tegenovergestelde van daden van aanbidding, zoals het gebed en het vasten, die geleid worden door het verbodsprincipe, waarbij geldt dat juridisch toerekeningsvatbare mensen geen enkele daad van aanbidding moeten verrichten totdat het voor hen duidelijk is geworden dat het voorgeschreven en goedgekeurd is door Allah Zelf. Geen daad van aanbidding mag dus verricht worden zonder tekstueel bewijs uit de Qur’an en de soenna van de Profeet r. De Profeet r zei: “Eet, drink, kleed jezelf, en geef liefdadigheid, maar zonder buitensporigheid of arrogantie.” (Sunan An Nasaa’i: 2559)