Koga je Allah oslobodio posta

Koga je Allah oslobodio posta

Neke kategorije ljudi Allah Uzvišeni je, iz milosti Svoje i kao oblik olakšice, oslobodio ramazanskog posta, a to su:

1 Bolesnik kojem bi post dodatno otežao i naškodio. Dopušteno mu je da ne posti, s tim što je dužan da nadoknadi propuštene dane poslije mjeseca ramazana.

2 Nemoćna i iznemogla osoba koja ne podnosi post zbog starosti ili hronične bolesti koja se ne može izliječiti. Takvima je dopušteno da jedu i piju u ramazanu, s tim što će za svaki dan propuštenog posta nahraniti po jednog siromaha u težini 1,5kg uobičajene hrane u narodu gdje živi.

3 Putnik tokom putovanja i ako boravi na nekom mjestu manje od četiri dana. Dopušteno mu je da konzumira hranu i piće, a sve propuštene dane nadoknadit će poslije ramazana. Uzvišeni je objavio: … a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate… (El-Bekara, 185.).

4 Žena u mjesečnom ciklusu i u periodu poslijeporođajnog odljeva krvi. U tom stanju njihov post je neispravan, a nadoknadit će ga poslije ramazana (vidi str. 96).

5 Trudnica i porodilja, ako se boje da će post naškoditi njima ili djeci, imaju olakšicu da ne poste ali će sve propuštene dane napostiti.