Kvinnors ställning i islam

Kvinnors ställning i islam

Islam har hedrat kvinnor och befriat dem från att vara trälar och underordnade män. Islam har också befriat dem från att vara en billig handelsvara utan någon som helst aktning eller heder:

  • Islam ger kvinnor rätt att ärva och ger dem rättvisa andelar i förhållande till män, som kan variera beroende på omständigheter som förhållande till andra och finansiella skyldigheter. Medan män är skyldiga att försörja familjen är kvinnor inte ålagda att ekonomiskt bidra med någonting.
  • Islam stadgar fullständig rättvisa mellan män och kvinnor på en rad områden inklusive finansiella transaktioner. Profeten b sa: ”Kvinnor är männens tvillinghalvor.” (Sunan Abu Dāwūd: 236)
  • Islam ger kvinnor rätt att välja sin make och lägger en stor del av ansvaret för att uppfostra barn på dem. Profeten b sa: ”En kvinna är förmyndare för sin makes hem och ansvarar för det. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 853; Ṣaḥīḥ Muslim: 1829)
  • Islam ger kvinnor rätt att behålla sitt flicknamn. I islam ändrar inte en kvinna sitt efternamn vid giftermål och tar makens namn på det sätt som är vanligt på många håll i världen, utan behåller sitt flicknamn och därmed sin självständiga personlighet.
  • Islam gör det till makens plikt att ge till de kvinnor (hustru, mor och döttrar) som har rätt till hans stöd utan att på något sätt påminna dem om sina gåvor.
  • Islam framhåller betydelsen av att bistå svaga kvinnor i behov av stöd även om de inte är ens släktingar, och manar sina efterföljare att utföra sådana ädla handlingar eftersom det i Guds ögon är en av de förtjänstfulla handlingarna. Profeten b sa: ”Den som tar hand om en änka eller en fattig person är som en krigare som kämpar för Guds sak, eller som en som förrättar bön natten igenom utan att förtröttas och som fastar kontinuerligt utan att bryta sin fasta. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5661; Ṣaḥīḥ Muslim: 2982).

Kvinnor som islam ålägger muslimer att ta hand om

Modern: Abu Hurayrah berättade att en man en gång frågade Profeten b: ”Vem ska jag visa mest vänlighet?” ”Din mor”, svarade han. Mannen sa: ”Vem därefter?” Profeten b sa [igen]: ”Din mor.” Mannen frågade då: ”Vem därefter?” Profeten b svarade: ”Din mor.” Mannen frågade igen: ”Vem därefter?” Profeten b sa: ”Sedan din far.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5626; Ṣaḥīḥ Muslim: 2548)

Dottern: ʻUqbah ibn ʻᾹmir berättade att han hörde Guds sändebud b säga: ”Den som har tre döttrar och visar tålamod med dem, försörjer dem och klär dem ur egen ficka får dem som skydd mot helveteselden på Domedagen.” (Sunan Ibn Mājah: 3669)

Hustrun: Aisha berättade att Guds sändebud b sa: ”De främsta bland er är de som behandlar sina hustrur bäst, och jag är den främste bland er mot mina hustrur.” (Sunan at-Tirmid̂ī: 3895)