Làm thế nào để một người gia nhập Islam?

Làm thế nào để một người gia nhập Islam?

Một người gia nhập Islam bằng cách nói lên lời tuyện thệ Shahadah một cách hiểu rõ ý nghĩa của nó, tin tưởng và làm theo nó, và lời tuyên thệ Shahadah là:

  1. (Phiên âm): Ash-hadu alla ila-ha illollo-h – Tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah. Lời chứng nhận này có nghĩa rằng tôi chứng nhận, tôi tin tưởng rằng không có Thượng Đế nào đích thực đáng được thờ phượng mà duy nhất chỉ có một mình Allah, tôi chỉ thờ phượng một mình Ngài và không tổ hợp với Ngài bất cứ điều gì.
  2. (Phiên âm): Wa ash-hadu anna Muhammadar-rosu-lullo-h – Và tôi chứng nhận Muhammad là Thiên Sứ của Allah. Lời này có nghĩa rằng tôi chứng nhận, tôi tin tưởng rằng đích thực Muhammad là Thiên Sứ của Allah được cử phái đến cho toàn nhân loại, họ phải tuân thủ theo mệnh lệnh của Người, phải tránh xa những điều Người nghiêm cấm, và tôi chỉ thờ phượng Allah theo sự chỉ dẫn và đường lối của Người. (xem trang 40 – 48).

Người Muslim mới cải đạo cần tắm rửa:

Quả thật, khoảnh khắc một người gia nhập Islam là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng và trọng đại nhất trong cuộc sống của y. Và nó thực sự là khoảnh khắc chào đời của y, bởi vì sau khoảnh khắc này y nhận thức được nguyên nhân mà y tồn tại trong cuộc sống này. Giáo luật qui định cho việc y gia nhập đạo là y nên tắm để tẩy sạch thân thể, điều này giống như việc y đã tẩy sạch nội tâm khỏi những vết bẩn của Shirk và tội lỗi thì giáo luật khuyến khích y tẩy sạch thể xác bằng cách dùng nước để tắm.

Và quả thật, Nabi e đã bảo một vị Sahabah – một trong những người đứng đầu của Ả Rập – tắm khi khi ông ta muốn vào Islam. (Albayhaqi: 837).