Hayızdan önceki, hayız sırasındaki ve hayızdan sonraki sarılık ve bulanıklığın hükmü

Âdetin (hayızın) başlangıcında kan, bende genel olarak kahverengine yakın sarı renkte gelmektedir. Bu durum, bir günden üç güne kadar devam edebilmekte, bundan sonra da kan gelmektedir. Bu günlerde gelen kahverengine yakın sarı renkteki akıntı, hayızdan (âdetten) sayılır mı, yoksa sayılmaz mı? Ayrıca benden hayız kanından sonra kahverengi veya siyah bir…

Domuz derisinden ceket giymiş birisinin yanında namaz kılmanın hükmü

Domuz derisinden yapılmış ceket giyen bir kimsenin yanında namaz kılmanın hükmü nedir? Bu kimsenin yanında namaz kıldığınız namaz elbiseniz mutlaka onun ceketine temas edecektir. Bu durum namazı bozar mı? Domuz derisi, teninizden bir şeye dokunursa, hükmü ne olur? Örneğin elinizle veya buna benzer bir şeyle bu cekete dokunmak gibi. Hamd,…

Müslümanlar, Allah’ın peygamberi Muhammed -aleyhissalâtu vesselâm-‘ın doğum gününü kutladıkları gibi, Allah’ın peygamberi İsa -aleyhisselâm-‘ın doğum gününü niçin kutlamıyorlar?

Ben, falanca birisinin şöyle dediğini işittim: “Müslümanlar, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in doğum gününü kutluyorlarsa, Allah’ın peygamberi İsa -aleyhisselâm-‘ın doğum gününü kutlamalarının ne sakıncası vardır?” Bu arada ben, yılbaşı yortusunun ve onu kutlamanın haram olduğunu biliyorum.Fakat yukarıdaki sorunun cevabını öğrenmek istiyorum. Allah Teâlâ sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın. Hamd, yalnızca…

Miladi yılbaşı münasebetiyle müslümanların birbirlerini tebrik etmelerinin hükmü

Müslümanların, yeni miladi yılbaşı münasebetiyle birbirlerine duâ etmeleri ve yılbaşını kutlamaları câiz midir? Tabi ki müslümanlar bunu yaparlarken, yılbaşını kutlamak niyetiyle yapmamaktadırlar. Cevap: Hamd, yalnızca Allah’adır. Miladi yılbaşı müsnasebetiyle müslümanların birbirlerini karşılıklı tebrik etmeleri ve kutlamaları câiz değildir. Aynı şekilde yılbaşını kutlamaları da câiz değildir. Çünkü bu iki davranışta, bize…

Kutlama vaktinin dışında “Cadılar Bayramı” şekeri satın almanın hükmü

nnem ve babam, kâfirler tarafından kutlanan Cadılar Bayramı (Halloween) münasebetiyle hazırlanan şekerden kutlama tarihinin çok öncesinde sadece hoşuna gittiği için satın aldılar. Bununla birlikte annem ve babam, Cadılar bayramını kutlamanın câiz olmadığını çok iyi bilmektedirler. Bu konuda şüphe dahi duymamaktadırlar. Buna göre bu şekeri yemek câiz midir? Cevap: Hamd, yalnızca…

“Her amel, kabul ve red arasındadır.Ancak bana olan salât, bundan müstesnâdır.” hadisinin aslı yoktur.

Benim ikâmet ettiğim beldede Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e nisbet edilen ve halk arasında yaygın olan bir hadis var. Hadis şöyledir: “Her amel, kabul ve red arasındadır.Ancak bana olan salât, bundan müstesnâdır.” İnsanlar bu hadisin kaynağını zikretmeksizin umumi yerlere yazmaktadırlar. Bu hadisin sıhhat derecesi nedir? Hamd, yalnızca Allah’adır. Arama ve…

Safer ayı hakkında kısa bilgiler

Safer ayının, Muharrem ayı gibi bir meziyeti var mıdır? Detaylı bilgi vererek bu konuya ışık tutmanızı sizden ricâ ediyorum. Bazı insanların bu ayda uğursuzluğa inandıklarını işittim. Bunun sebebi nedir? Hamd, Allah Teâlâ’ya mahsustur. Salât ve selâm, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in üzerine olsun. Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen12 hicrî…

Oruçlu olduğu halde birisine kendisinin oruçlu olmadığını söyleyen kimsenin orucunun hükmü nedir?

Ben, Ramazan’ın bir gününde oruçlu idim ve birisine bilerek: -Ben oruçlu değilim, dedim. Buna göre benim orucumun hükmü nedir? Hamd, yalnızca Allah’adır. Eğer: “Ben oruçlu değilim” sözünüzle oruç niyetini sona erdirdiğinizi ve şimdi oruçlu olmadığınızı haber vermeyi kasdetmişseniz, bu takdirde siz, ister bir şey yemiş olun veya olmayın, oruçlu sayılmazsınız…

Hüseyin’in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak

Ben, Ehl-i sünnetten bazı kimselerin, Hüseyin’in -Allah ondan râzı olsun-  öldürülmesi dolayısıyla Twitter’da Râfızilere taziyede bulunduklarına dâir bazı twitler veya onlara: ‘Hüseyin’in öldürülmesinden dolayı Allah ecrinizi versin” dediklerini okudum. Bu davranışın hükmü nedir? Hamd, yalnızca Allah’adır. Birincisi: Ehl-i sünnet ve’l-cemaat, Hüseyin -Allah ondan râzı olsun- ve Nebi –sallallahu aleyhi ve…

Haccın Rükünleri, Farzları ve Sünnetleri

Haccın Rükünleri, Farzları ve Sünnetleri nelerdir? Allah’a hamd olsun, Haccın rükünleri dört, farzları yedi, bunun dışındakiler ise sünnetleridir. Behvety (rahimehullah), “El rawdul murabba” (285/1) adlı kitabında şöyle söylemektedir: Haccın Rükünleri dört tanedir: Birincisi: İhram, “Ameller niyetlere göredir” hadisinden dolayı, hacc ibadetine giriş niyetidir. İkincisi: Arafat vakfesi, “Hac Arafat’ta durmaktır” Hadisi…