Lihvarstvo (kamatno poslovanje)

Lihvarstvo (kamatno poslovanje)

Lihvarstvo ili kamata, u arp. er-riba, je Šerijatom zabranjena povišica ili zarada, jer predstavlja očigledan primjer nepravde i izrabljivanja.

Postoji više vrsta kamate, ali najpoznatije i najraširenije u poslovno-materijalnim odnosima su kamata u zajmovima (kreditima) i zatezna kamata. Kamata se može definirati kao uvećanje povrata sredstava (novca ili robe) bez kupoprodajnog ugovora ili razmjene dobara različite vrste između poslovnih stranaka.

 Svaki zajam koji donosi određenu korist zajmodavcu je kamata

  • Zatezna kamata

To je uvećanje osnovnog duga po isteku roka za njegov povrat zbog finansijske nesposobnosti dužnika.

Primjer: Seid je pozajmio 1.000 $ od Halida koje će vratiti za mjesec dana. Nakon isteka roka za vraćanje duga, Seid nije u mogućnosti da izmiri dug, pa mu je Halid uvjetovao da novac vrati odmah ili nakon dodatnih mjesec dana, ali uvećan za 100 $, tj. sumu od 1.100 $. Ako ni tada ne bude u mogućnosti produžit će mu još mjesec dana uz dodatnih 100 $, pa bi tada vraćao 1.200 $, itd.

  • Kreditna kamata

A to je pozajmljivanje određene svote novca od osobe ili banke, pod uvjetom da nakon dogovorenog vremenskog perioda dužnik izmiri dug uz određenu procentualnu povišicu u korist zajmodavca, npr. 5%, više ili manje od toga.

Primjer: Čovjek želi kupiti kuću čija je cijena 100 hiljada, ali on ne posjeduje dovoljno novca, pa odlazi u banku i pozajmljuje 100 hiljada uz dogovor da vrati 150 hiljada u jednakim ratama u narednih pet godina.

Kamata je strogo zabranjena i ubraja se u velike grijehe, bez obzira da li se pozajmljeni novac uz kamatu koristi u finansiranju trgovine ili proizvodnje, za kupovinu životno-važnih nekretnina: kuće, placa i slično, ili se, pak, ulaže u potrošačke svrhe za komforizaciju života.

A što se tiče kupovine robe na odgođeno plaćanje, to je dopušteno ako roba ima određenu cijenu za gotovinsko plaćanje i fiksiranu cijenu za odgođeno plaćanje u ratama.

Naprimjer: Ako osoba kupuje neki uređaj čija je cijena 1.000 $ za gotovinsko plaćanje, a 1.200 $ ako se plaća na odgodu, u 12 mjesečnih rata po 100 $, koje će kupac isplaćivati prodavcu.