Lov po pravilima Šerijata

Lov po pravilima Šerijata

Lov divljih životinja i ptica, koje ne možemo privesti i klati na uobičajen šerijatski način, dopušten je ako nisu iz roda mesoždera i grabljivica, npr. zečevi, gazele, divlje patke itd.

Da bi ulovljena životinja šerijatski bila dopuštena za jelo, potrebno je ispuniti neke uvjete:

  1. Da je lovac musliman ili sljedbenik Knjige, ne bezbožnik ili idolopoklonik, da nije dijete koje ne raspoznaje svoje postupke ili bezumnik, te da je prilikom hvatanja plijena svjestan namjere o šerijatskom načinu lova.
  2. Da životinja ili ptica koja se lovi bude od onih koje se ne mogu jednostavno uhvatiti i privesti klanju, jer u slučaju da je to moguće, kao što su krave, ovce ili kokoške, ubijanje istih putem lova neće ih učiniti halalom – dozvoljenim za jelo.
  3. Da predmet kojim se lovi bude ubojit kao što je strijela, metak, sačma i slično, jer lov tupim predmetom kao što je kamen neće ulov učiniti halalom osim da lovac zatekne ulovljenu životinju živu pa je na šerijatski načim usmrti, odnosno zakolje.
  4. Da prilikom pucanja ili puštanja strijele iz luka spomene Allahovo ime, tj. izgovori: Bismillah! (U ime Allaha).
  5. Ako lovac nakon ustrjela životinje, pronađe je još u životu, dužan je da je na šerijatski način zakolje.
  6. Zabranjeno je ubijanje životinja, odnosno lov ako nije s namjerom korištenja ulova za ishranu, npr. da lovi iz zabave, razonode ili nekog drugog hira.