Małżeństwo w islamie

Małżeństwo w islamie

 Małżeństwo jest najważniejszą relacją, na którą islam kładzie duży nacisk.

Małżeństwo jest jedną z naważniejszych relacji. Islam kładzie na nie duży nacisk i zachęca do niego, podkreślając, że jest to jedna z praktyk proroków (zob. str. 202).

Islam przywiązuje wielką wagę do wyjaśniania zasad i etykiety związanej z małżeństwem oraz prawami małżonków, co pomaga zapewnić związkowi stabilność i trwałość oraz stworzyć szczęśliwą rodzinę, w której dzieci dorastają, zyskując równowagę psychiczną, rozwijając w sobie prawość i doskonałość w różnych aspektach życia.

 

Wśród tychże zasad są następujące:

Islam ustanowił kilka warunków decydujących o ważności małżeństwa. Oto one:

Warunki islamu w odniesieniu do żony

  1. Musi być muzułmanką lub należeć do Ludzi Księgi (tj. być żydówką lub chrześcijanką) i praktykować swoją religię. Jednakże islam zachęca muzułmanina, by wybierał na żonę pobożną muzułmankę, gdyż będzie ona dobrą matką i zapewni dzieciom dobre wychowanie oraz będzie wspierać swego męża w przestrzeganiu zasad islamu. Prorok r powiedział: „Żeńcie się z kobietą religijną, a będzie wam się wiodło” (Ṣaḥiḥ Al Buchārῑ: 4802; Ṣaḥiḥ Muslim: 1466).
  2. Musi być cnotliwa. Nie wolno poślubić kobiety znanej z lubieżności i niemoralności. Allah ﷻ mówi: „I [dozwolone są wam] kobiety cnotliwe spośród wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych, którym została dana Księga przed wami” (Al Mā’ida, 5:5).
  3. Nie może należeć do kategorii kobiet maḥram, czyli tych, z którymi nigdy nie wolno się ożenić (zob. str. 206). Nie można też żenić się jednocześnie z dwiema siostrami ani z jakąś kobietą i jej ciotką.

Warunki islamu w odniesieniu do męża.

Musi być muzułmaninem. Muzułmanka nie może wyjść za mąż za niemuzułmanina, bez względu na to, jaką religię on wyznaje, czy należy do Ludzi Księgi (tj. jest żydem lub chrześcijaninem), czy też nie. Islam podkreśla, że należy zaakceptować oświadczyny mężczyzny, jeśli spełnia dwa następujące warunki:

  • Jest praktykujący.
  • Ma dobry charakter.

Prorok r powiedział: „Jeśli ktoś, z kogo religijności i charakteru jesteś zadowolony prosi o rękę twojej córki, przystań na jego prośbę” (Sunan At Tirmidῑ: 1084; Sunan Ibn Mādża: 1967).