Medina bezoeken

Medina bezoeken

Medina is de stad waarheen de Profeet Mohammed r migreerde toen hij zijn geboortestad Mekka verliet nadat hij daar had geleden onder de polytheïsten.

Bij zijn aankomst in Medina begon de Profeet r met de bouw van een moskee en dat werd een groots centrum van kennis, waar mensen werden opgeroepen tot islam en waar zij vervolgens over haar verheven principes onderwezen werden.

Het is zeer sterk aanbevolen om de moskee van de Profeet r te bezoeken in Medina gedurende het hajj-seizoen of elk ander moment van het jaar.

Het is echter belangrijk om op te merken dat het bezoeken van de moskee van de Profeet r niets te maken heeft met de hajj-rituelen en dat het niet beperkt wordt tot een bepaald moment.

De Profeet r zei: “Er zijn slechts drie moskeeën waarheen je op reis zou moeten gaan: de heilige moskee [in Mekka], deze moskee van mij [in Medina] en de Al Aqsamoskee [in Jeruzalem].” (Sahieh al Bukhari: 1139, Sahieh Muslim: 1397 en Sunan Abu Dawud: 2033)

Hij zei een andere keer: “Één gebed in mijn moskee is beter dan duizend gebeden in elke andere moskee, behalve in de heilige moskee [in Mekka].” (Sahieh al Bukhari: 1133 en Sahieh Muslim: 1394)

Waardevolle plekken om te bezoeken in Medina

Een moslim die Medina bezoekt dient van plan te zijn om de moskee van de Profeet r te bezoeken en er in te bidden. Je mag ook andere plaatsen bezoeken, zoals bijvoorbeeld:

    1. Het hart van de moskee van de Profeet r biedt onderdak aan een klein maar zeer bijzonder oppervlak genaamd ar rawda ash shariefa (letterlijk: ‘de edele tuin’), dat zich uitstrekt van de tombe van de Profeet r, waar één van zijn kamers was, tot aan zijn preekgestoelte. Het gebed verrichten in deze ruimte heeft grote verdiensten. De Profeet r zei: “Tussen mijn huis en mijn preekgestoelte ligt een tuin van de tuinen van het paradijs.” (Sahieh Al Bukhari: 1137 en Sahieh Muslim: 1390)
    2. Vredesbegroetingen aan de boodschapper van Allah r overbrengen: je moet voor het graf van de Profeet r gaan staan, met je rug naar de qibla en met een zachte, eerbiedwaardige stem zeggen: assalaamoe aleyka ya rasoelallaahi wa rahmatoellahi wa barakatoehoe. Ashhadoe annaka qad ballaght ar risaalata, wa addeyt al amaanata, wa nasaht al oemmata wa jaahadta fillaahi haqqa jihaadih, fa djazaak Allahoe ‘an oemmatika afdala maa djazaa nabiyyan ‘an oemmatih (“Moge de vrede, zegeningen en genade van Allah met u zijn, O boodschapper van Allah. Ik getuig dat u de boodschap heeft overgebracht, het u toevertrouwde heeft volbracht, oprecht de moslimgemeenschap van advies heeft voorzien en dat u zichzelf sterk heeft ingespannen omwille van Allah zoals Hem toekomt. Moge Allah u namens ons beter belonen dan de profeten van welke andere gemeenschap dan ook beloond zullen worden vanwege hun gemeenschap.) De Profeet r zei in dit verband: “Niemand stuurt mij vredesbegroetingen zonder dat Allah mijn ziel terugstuurt naar mij zodat ik zijn begroetingen kan beantwoorden.” (Sunan Abu Dawud: 2041) Vervolgens neem je een stap naar rechts en breng je de vredesgroet over aan Abu Bakr as Siddieq t, de opvolger van de Profeet r en de beste van al zijn metgezellen. Hierna neem je nog een stap naar rechts en breng je de vredesgroet over aan ‘Umar ibn Al Khattaab t, de tweede rechtgeleide kalief en de beste van alle metgezellen na Abu Bakr as Siddieq t. Het is belangrijk om op te merken dat, ondanks het feit dat de boodschapper van Allah r de beste van de mensheid was, hij ons niet kan baten of schaden en dat je hem dus niet moet aanroepen en niet om zijn hulp moet vragen. We dienen daarentegen alleen Allah aan te roepen en alle vormen van aanbidding aan Hem alleen te wijden.
  1. De Qubaa’-moskee bezoeken: de Qubaa’-moskee is de eerste moskee die na de komst van islam is gebouwd. Deze is zelfs eerder gebouwd dan de moskee van de Profeet r in Medina. Het is sterk aanbevolen dat pelgrims die Medina aandoen, deze moskee bezoeken, zoals ook de gewoonte van de Profeet r was. Hij zei er eens over: “Wie zich thuis ritueel reinigt (woedoe’ verricht) en vervolgens naar moskee Qubaa’ gaat en er zijn gebed verricht, zal een beloning ontvangen zoals die voor het verrichten van een ‘oemrah.” (Sunan Ibn Maajah: 1412)