Mięso sprzedawane w restauracjach i sklepach

Mięso sprzedawane w restauracjach i sklepach

  1. Mięso zwierząt zarżniętych przez niemuzułmanina, który nie należy do Ludzi Księgi (chrześcijan lub żydów), czyli na przykład przez buddystę, hindusa czy ateistę, jest surowo zabronione. Podobnie mięso sprzedawane w sklepach i restauracjach w krajach, gdzie większość stanowią niemuzułmanie. Mięso to jest zabronione, o ile nie będzie dowodów stanowiących, że jest inaczej.
  2. Mięso zwierząt zarżniętych zgodnie z zasadami szari‘a przez muzułmanina lub człowieka z Ludzi Księgi jest dozwolone. Muzułmańscy uczeni są tutaj jednomyślni.
  3. Mięso zwierząt zabitych przez muzułmanina lub człowieka z Ludzi Księgi, jednak w sposób niezgodny z szari‘a, czyli na przykład poprzez porażenie prądem lub utopienie, jest surowo zabronione.
  4. Jeśli chodzi o mięso zwierząt zabitych przez osobę z Ludzi Księgi, jednak nie jest znany sposób tego uboju, jak w przypadku mięsa w ich restauracjach i sklepach, zasadą jest, że jest ono dozwolone, jednak zaleca się, by przed jego spożyciem wypowiedzieć imię Allaha (tj. powiedzieć Bismillāh). Lepiej jest jednak poszukać gdzieś mięsa halāl.