Mila (Frânturi din viața Profetului și standardele morale înalte)

Frânturi din viața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și standardele morale înalte

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era esența unei conduite morale bune.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost simbolul caracterului bun și al integrității personale. Când ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!), una dintre soțiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a fost întrebată cu privire la caracterul lui, ea (Allah să fie mulţumit de ea!) a răspuns: „Caracterul său a fost Coranul.” [Ahmad, 24601; Muslim, 746] Aceasta înseamnă că el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a transpus învățăturile nobile ale Coranului în realitate.

Mila

  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Preamilostivul arată Milă celor care sunt milostivi. Așadar, arătați milă celor de pe Pământ, pentru ca să primiți milă din partea Celui aflat deasupra Cerurilor.” [At-Tirmidhi, 1924; Abu Dawud, 4941]

Mila lui a cuprins nenumărate aspecte, printre care și următoarele:

Mila față de copii

  • Un beduin a venit odată la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și a spus: „«Tu îți săruți copiii? Noi nu-i sărutăm.» Atunci, Profetul [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] a spus: «Oare aș putea să pun eu milă în inima ta, după ce Allah a înlăturat-o?»” [Al-Bukhari, 5652; Muslim, 2317]

Cu o altă ocazie, un om l-a văzut pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sărutându-l pe nepotul său, Al-Hasan ibn ʻAli (Allah să fie mulțumit de el!) și i-a zis: „«Eu am zece copii, dar niciodată nu l-am sărutat pe vreunul dintre ei.» Profetul [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] a răspuns, uitându-se dezaprobator la el: «Cel care nu arată milă față de alții nu va fi tratat cu milă.»” [Muslim, 2318]

  • Odată, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a efectuat rugăciunea ținând-o în brațe pe nepoata sa, Zeinab, iar când stătea drept în rugăciune, ea era în brațele sale, iar când se prosterna, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) o așeza ușor jos. [Al-Bukhari, 494; Muslim, 543]
  • Dacă auzea un copil plângând în timp ce mama se ruga în spatele lui, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) scurta rugăciunea, astfel încât mama să se poată îngriji de nevoile copilului. Abu Qatādah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când încep rugăciunea, mereu am de gând să o lungesc; cu toate acestea, dacă aud un copil plângând, o scurtez, pentru că nu vreau să-i cauzez mamei sale vreo suferință.” [Al-Bukhari, 675; Muslim, 470]

Mila față de femei

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a cerut companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!) să aibă grijă de fete și să se poarte cu bunătate față de acestea. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să spună: „Cel care este responsabil de aceste fete și le tratează cu blândețe, [să ştie că] ele vor fi pentru el un scut împotriva Focului [Iadului].” [Al-Bukhari, 5995; Muslim, 2629]

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) chiar a subliniat că femeile trebuie să își primească drepturile și să fie bine îngrijite și le-a poruncit musulmanilor să facă din aceasta o preocupare și să se îndemne unul pe celălalt la îndeplinirea acestui lucru: „Purtați-vă bine cu femeile!” [Al-Bukhari, 5186]

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost un exemplu strălucit de bunătate față de membrii familiei sale. Odată, s-a așezat lângă cămila sa pentru ca Safiyyah (Allah să fie mulțumit de ea!), una dintre soțiile sale, să pună piciorul pe genunchiul său și să poată încăleca. [Al-Bukhari, 2120] Ori de câte ori fiica sa, Fatimah (Allah să fie mulțumit de ea!), venea să-l viziteze, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se ridica să o întâmpine, o lua de mână, o săruta și îi oferea locul unde stătuse el. [Abu Dawud, 5217]

Mila față de membrii slabi ai societății

  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a poruncit oamenilor să îi ajute financiar pe orfani și să aibă grijă de ei: „Eu și cel care are în grija sa un orfan vom fi astfel în Paradis.”, a spus odată alăturând degetul arătător și pe cel mijlociu pentru a exemplifica aceasta. [Al-Bukhari, 5304]
  • El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a considerat pe cel care arată sprijin unei văduve sau unei persoane sărace asemenea războinicului ce luptă pentru cauza lui Allah, sau asemenea celui care postește în fiecare zi și împlinește rugăciuni neobosit toată noaptea. [Al-Bukhari, 5353; Muslim, 2982]
  • El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) considera că a arăta bunătate membrilor slabi ai societății și a le oferi drepturile este un motiv puternic pentru a obține victoria lui Allah Preaînaltul asupra inamicului, precum și pentru obținerea mai multor mijloace de subzistență: „Căutați ajutor prin intermediul celor slabi dintre voi, pentru că vi se oferă provizii și ajutor numai datorită celor slabi dintre voi.” [Abu Dawud, 2594]

Mila faţă de animale

  • El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a îndemnat pe oameni să le arate bunătate animalelor și i-a avertizat împotriva vătămării lor, precum și împotriva practicii de a le pune să care o încărcătură prea grea pentru puterile lor. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah v-a prescris ihsān în toate lucrurile. Așadar, dacă ucideți, ucideți în cel mai bun mod cu putință, și dacă sacrificați un animal, sacrificați-l în cel mai bun mod cu putință. Fiecare dintre voi să își ascută lama pentru a scuti animalul sacrificat de suferință.” [Muslim, 1955]
  • Odată, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a observat un mușuroi de furnici care fusese ars: „El [Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] a întrebat: «Cine a dat foc acestui mușuroi?» Unul dintre companionii lui a răspuns: «Noi.» – El [Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] i-a spus dezaprobator: «Nimeni nu trebuie pedepsească cu foc, în afară de Domnul focului!»” [Abu Dawud, 2675]