Milost (Crtice iz života Vjerovjesnika)

Crtice iz života Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao, i njegov ahlak

Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je bio najboljeg ahlaka

 

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je bio primjer najboljeg ahlaka do kojeg čovjek može dostići. Iz tog razloga Kur’an njegov ahlak naziva veličanstvenim. Aiša, Allah s njom bio zadovoljan, njegova supruga, nije mogla preciznije opisati njegov ahlak nego riječima: “Njegov ahlak je bio Kur’an.” – u značenju da je bio praktičan primjer primjene kur’anskog nauka i ahlaka.

Milost:

  • Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Milostivima će se smilovati Svemilosni. Smilujte se onima na zemlji i smilovat će vam se Onaj na nebu.” (Et-Tirmizi, 1924 i Ebu Davud, 4941).

Vjerovjesnikova, Allah mu mir i spas darovao, milost se pokazala u brojnim situacijama od kojih su:

Milost prema djeci:

  • Neki beduin je došao Vjerovjesniku, Allah mu mir i spas darovao, i rekao: “Zar vi ljubite svoju djecu? Mi ih ne ljubimo.” Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, mu je odgovorio: “Zar se može spriječiti da ti Allah iščupa milost iz srca?” (El-Buhari, 5652 i Muslim, 2317).

Drugi ga je vidio kako ljubi Hasana b. Alija pa je rekao: “Ja imam deset sinova a nikada nisam poljubio nijednog od njih.” Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao mu je: “Onaj ko nije milostiv neće mu se ni smilovati.” (Muslim, 2318).

  • Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, jednom je klanjao noseći svoju unuku Umamu, kćerku Zejnebe, r.a., pa kada bi išao na sedždu, spuštao bi je kraj sebe, a kada bi se podizao, uzimao bi i nju. (El-Buhari, 494 i Muslim, 543).
  • Kada bi Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, započeo namaz i čuo plač djeteta, požurio bi da završi namaz. – Bilježi se od Ebu Katade da je Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Započnem namaz i hoću da ga oduljim a onda čujem plač djeteta i požurim sa svojim namazom jer ne želim da njegova mati brine.” (El-Buhari, 675 i Muslim, 470).

Njegova milost prema ženama:

oslanik, Allah mu mir i spas darovao, podstiče na pažnju prema djevojkama i dobročinstvo prema njima. Govorio je: “Ko skrbi za ove djevojčice i čini im dobro, one će mu biti zaštita od Džehennema.” (El-Buhari, 5649 i Muslim, 2629).

Čak insistira na vođenju računa o supruzi, pažnji spram njenih potreba i čuvanju obzira prema njoj. Naređuje muslimanima da jedni druge podstiču na to, pa kaže: “Preporučujte jedni drugima lijep odnos prema suprugama!” (El-Buhari, 4890).

Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, pokazuje sjajan primjer lijepog odnosa spram svojih supruga, tako da je kleknuo kod svoje deve i postavio koljeno tako da Safijja, r.a., stane nogom na koljeno i uzjaše na devu. (El-Buhari, 2120). Kada bi mu dolazila njegova kći Fatima, Allah s njom bio zadovoljan, on bi je uzeo za ruku i poljubio je, a onda je stavio da sjedne na mjesto na kojem je sjedio. (Ebu Davud, 5217).

Njegova milost prema nemoćnim:

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, izjednačio je onog ko vodi brigu o udovici i siromahu sa mudžahidom na Allahovom putu

  • Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, podsticao je ljude na brigu o siročadi i govorio je: “Ja i skrbnik siročeta smo u Džennetu ovako.” – pa je pokazao kažiprst i srednjak, malo ih razdvojivši. (El-Buhari, 4998).
  • Onoga ko vodi brigu o udovici i nevoljniku je učinio kao borca na Allahovu putu i kao nekoga ko danju posti a noću ibadeti. (El-Buhari, 5661 i Muslim, 2982).
  • Saosjećanje spram slabih i uvažavanje njihovih prava je učinjeno uzrokom opskrbe i pomoći protiv neprijatelja. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Volite nemoćne! Bit ćete pomognuti i opskrbljeni zbog vaših nejakih.” (Ebu Davud, 2594).

Njegova milost prema životinjama:

Kada je Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, vidio uznemirenost ptice i njeno traganje za ptičetom koje je uzeo jedan od ashaba iz gnijezda, rekao je: “Ko je uznemirio ovu pticu zbog njenog mladunčeta? Vratite joj njeno mladunče!” .

  • Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, podsticao je ljude na blagost prema životinjama i da ih se ne opterećuje preko mjere te da ih se ne uznemirava. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Allah je propisao dobročinstvo spram svega, pa kada ubijate, ubijajte obzirno, a kada koljete, činite to na lijep način. Neka neko od vas naoštri svoj nož i neka zakolje životinju.” (Muslim, 1955).
  • Jedan od ashaba priča: “Vidio je kako smo spalili mravinjak pa je rekao: ‘Ko je ovo spalio?’ Mi smo rekli: ‘Mi smo to učinili.’ On je rekao: ‘Niko ne treba da kažnjava vatrom osim Gospodara vatre.’” (Ebu Davud, 2675).