Modul de efectuare a abluțiunii parțiale (wudu’)

Modul de efectuare a abluțiunii parțiale (wudu’)

Efectuarea abluțiunii și implicit purificarea este una dintre faptele cele mai bune și mai mărețe, datorită căreia Allah Preaînaltul iartă păcatele celui care o efectuează. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Atunci când un rob credincios al lui Allah își spală fața [în timp ce efectuează abluțiunea], fiecare păcat pe care l-a comis cu ochii este curățat, odată cu apa [care se scurge]; când își spală mâinile, toate păcatele făcute cu ele sunt curățate odată cu apa [care se scurge]; iar când își spală picioarele, fiecare păcat către care au pășit acestea este curățat odată cu apa [care se scurge], până ce devine pur și fără de păcate.” [Muslim,244]