Morska hrana – Kopenske živali

Morska hrana

Morska hrana prihaja tako iz užitnih morskih rastlin, kot tudi morskih živali, ki živijo samo v vodi večino svojega življenja.

Izraz morska hrana se nanaša tudi na sladkovodno življenje, ki ga jedo ljudje, zato se na vse vodno življenje nanašamo kot na morsko hrano.

Vse vrste morskih rastlin, kot tudi vodnih živali, je dovoljeno uporabljati za hrano, če so ujete ali najdene mrtve, razen če so nevarne za življenje ali zdravje.

Kakor Kuran pravi: “Dovoljeno vam je loviti in jesti vodne živali.” (Sura Al-Ma’ida, 5:96)

Izraz “loviti” v zgornjem verzu se nanaša na vodne živali, ki so ujete žive, medtem ko se beseda “jesti” nanaša na mrtve vodne živali, ki jih naplavi na obalo.

Kopenske živali

Dva pogoja se morata izpolniti, da je kopenska žival dovoljena:

  • Mora biti dovoljena, da se njeno meso lahko vzame za hrano.
  • Mora biti ulovljena ali zaklana po islamskem zakonu (Šari’a).