Nadelige effecten van ribaa op het individu en de gemeenschap

Nadelige effecten van ribaa op het individu en de gemeenschap

Islam heeft ribaa ten strengste verboden vanwege de grote schade die het zeker zal veroorzaken voor het individu en voor de gemeenschap. Dergelijke nadelige effecten omvatten de volgende zaken:

  1. Het veroorzaakt een grote ongelijkheid in de verdeling van bezit en maakt de kloof tussen rijk en arm groter.

Ribaa heeft de neiging om te zorgen voor een concentratie van rijkdom in de handen van enkele individuen en weerhoudt het ervan om gebruikt te worden voor het nut van de gemeenschap. Het zorgt voor een ongelijke verdeling van rijkdom en middelen en verdeelt de maatschappij in een kleine, superrijke minderheid en een grote, arme meerderheid. Een dergelijke stand van zaken zorgt meestal voor een stijging van haat en misdaad in de samenleving.

  1. Het moedigt buitensporigheid en verspilling aan.

Omdat bij financiële instellingen leningen met rente beter dan ooit beschikbaar zijn, worden veel mensen aangemoedigd om zeer spilzuchtig te leven. Ze vinden een financiële instelling waarvan ze geld lenen om tegemoet te komen aan allerlei behoeften aan luxegoederen, om vervolgens vooral gebukt te gaan onder de schulden die hen depressies, spanningen en stress opleveren, omdat ze deze onmogelijk kunnen afbetalen.

  1. Het weerhoudt investeerders ervan om in nuttige binnenlandse projecten te investeren.

Gelokt door de winst uit rente die het woekersysteem investeerders toestaat middels hun kapitaal, investeren ze dit kapitaal niet in de binnenlandse industrie of in landbouwprojecten of commerciële projecten, ongeacht hoe nuttig dergelijke projecten kunnen zijn voor de samenleving. Ze investeren hier niet in omdat ze van mening zijn dat zulke projecten een bepaald risico en een grote inspanning inhouden.

  1. Het ontneemt alle zegeningen van rijkdom en leidt tot economische crises.

De meeste economische crises die financiële instellingen of individuen ondergaan, worden veroorzaakt door het vasthouden aan transacties met rente. Daarom zijn zulke transacties zonder zegeningen, in tegenstelling tot daden van liefdadigheid, die rijkdom zegenen en haar doen toenemen. Zoals de Qur’an stelt: “Allah doet de rente teniet en vermenigvuldigt [het profijt] van liefdadige bedragen.” (Soera al Baqara 2:276)