Najważniejsze cele zakātu

Najważniejsze cele zakātu

Allah ﷻ nałożył na muzułmanów zakāt z wielu powodów, wśród których są następujące:

  1. Umiłowanie pieniędzy jest wrodzoną ludzką tendencją. To sprawia, że ludzie robią co w ich mocy, by je zdobyć i zachować. To z tego powodu islam wymaga, by płacili oni zakāt, aby oczyszczali swoje serca ze skąpstwa i chciwości, jak głosi Koran: „Weź z ich majątku jałmużnę, abyś przez nią mógł ich oczyścić” (At Tauba, 9:103).
  2. Płacenie zakātu wykształca poczucie współzależności oraz spaja społeczeństwo. Ponieważ ludzie ogólnie lubią tych, którzy dobrze ich traktują, społeczność muzułmańska staje się tak zwarta, że jej członkowie przypominają spójną budowlę, wspierając się nawzajem. Dlatego w takim społeczeństwie maleje liczba przestępstw takich jak kradzieże, rabunki i malwersacje.
  3. Płacenie zakātu jest okazaniem Allahowi I całkowitego posłuszeństwa i pokory. Kiedy bogaci płacą zakāt, wypełniają nakaz Allaha, okazują Mu wdzięczność za łaskę, jaką ich obdarzył. Allah ﷻ mówi w Koranie: „Jeśli będziecie wdzięczni, to Ja obdarzę was hojniej” (Ibrahῑm, 14:7).
  4. Dzięki płaceniu zakātu, urzeczywistnia się ideę społecznego bezpieczeństwa i względnej równości różnych warstw społecznych.Kiedy bogaci przekazują coroczny zakāt jego prawowitym odbiorcom, majątek przestaje gromadzić się w rękach elity społecznej, która miałaby na niego monopol. Koran głosi: „Tak, żeby to nie przechodziło kolejno do bogatych spośród was” (Al Ḥaszr, 59:7).

Umiłowanie pieniędzy jest wrodzoną ludzką tendencją, a islam wymaga od jego wyznawców, by nie przywiązywali się zbytnio do bogactwa oraz by płacili zakāt, aby oczyścić swoje serca od skąpstwa i chciwości.