Nederigheid (Enkele aspecten van het leven van de Profeet r en zijn verheven normen en waarden)

Enkele aspecten van het leven van de Profeet r en zijn verheven normen en waarden

De Profeet r was het lichtend voorbeeld van een goed moreel karakter. 

De Profeet r was het lichtend voorbeeld van een goed karakter en persoonlijke integriteit. Toen Aisha ~, één van de vrouwen van de Profeet, werd gevraagd naar het karakter van de Profeet r, antwoordde zei: “Zijn karakter was de Qur’an.” (Musnad Ahmed: 24601 en Sahieh Muslim: 746) Dit betekent dat hij de nobele leerstellingen van de Qur’an vertaalde naar de werkelijkheid.

Nederigheid

  • De Profeet r was zo nederig dat hij er niet van hield dat mensen opstonden als hij aankwam en hij verbood hen om dit nog te doen. Hoewel niemand geliefder was bij zijn edele metgezellen dan de boodschapper van Allah r, stonden zij niet voor hem op als ze hem aan zagen komen, want ze wisten dat hij er niet van hield. (Musnad Ahmed: 12345 en Musnad al Bazzaar: 6637)
  • Voordat ‘Addiy ibn Haatim t, een vooraanstaande Arabier, moslim werd, kwam hij naar Medina om over het nieuwe geloof te leren. “Toen we richting het huis [van de Profeet] gingen,” herinnerde hij zich later, “ontmoette hij daar een oude, zwakke dame met wat kinderen, die hem vroeg om te stoppen. Hij stopte daar een lange tijd terwijl ze hem vertelde wat ze nodig had. Ik zei tegen mezelf: ‘dit is zeker geen koning. Hij gedraagt zich niet als Chosroes of Caesar.’” (Musnad Ahmed: 19381)
  • Zijn acties en bewegingen terwijl hij in het gezelschap van zijn metgezellen was, werden gekarakteriseerd door huiselijke eenvoud en volledige nederigheid, tot het punt dat een vreemdeling niet in staat was om te zeggen wie hij was. Er kwam eens een man en die vroeg: “wie van jullie is Mohammed?” (Sahieh al Bukhari: 63)
  • Anas ibn Maalik t zei: “Elke vrouwelijke slaaf van Medina kon de hand van de boodschapper van Allah pakken en hem meenemen waar naartoe zij maar wenste.”(Sahieh al Bukhari: 5724) De uitdrukking ‘de hand van de boodschapper van Allah pakken’ geeft zijn extreme vriendelijkheid aan en zijn directe bereidheid om aandacht te geven aan jonge of zwakke mensen. Deze overlevering onthult de volledige nederigheid van de Profeet, omdat het zijn bereidheid toont om aandacht te schenken aan de behoeften van enkele van de meest kwetsbare leden van de maatschappij, vrouwen en vrouwelijke slaven.
  • Hij r verklaarde eens: “Iemand met het gewicht van een atoom aan trots in zijn hart, zal het paradijs niet binnengaan.” (Sahieh Muslim: 91)