Nedreptatea și luarea pe nedrept a bunurilor altora

Nedreptatea și luarea pe nedrept a bunurilor altora

Islamul consideră actul de a lua averea altor persoane pe nedrept, oricât de mică ar fi această avere, ca fiind unul dintre cele mai odioase păcate.

Nedreptatea este una dintre faptele cele mai odioase împotriva căreia islamul ne-a avertizat vehement. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în acest sens: „Feriți-vă de nedreptate, pentru că nedreptatea va fi întuneric în Ziua Judecății.” [Al-Bukhari, 2447; Muslim, 2579] Într-adevăr, islamul consideră actul de a lua averea altor persoane pe nedrept, oricât de mică ar fi aceasta, ca fiind unul dintre cele mai odioase păcate și îi avertizează pe cei care îl comit asupra unei pedepse severe în Viața de Apoi, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Dacă cineva ia o bucată de teren pe nedrept, lungimea acestuia din cele șapte pământuri va fi legată în jurul gâtului său în Ziua Învierii.” [Al-Bukhari, 2453; Muslim, 1612]

 

Exemple de forme de nedreptate comise în tranzacțiile comerciale

  1. Constrângerea: o tranzacție care se desfășoară sub constrângere anulează contractul. Într-adevăr, acordul comun între părțile contractante este o condiție necesară pentru validitatea unei tranzacții de afaceri, așa cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „O vânzare poate fi efectuată doar de comun acord.” [Ibn Majah, 2185]
  2. Necinstea: a înșela alte persoane pentru a le lua averea sau bunurile pe nedrept este unul dintre cele mai grave păcate, așa cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Cel care ne înșală nu este unul dintre noi.” [Muslim, 101] Odată, în timp ce Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se afla în piață, a trecut pe lângă o grămadă de alimente și a pus mâinile în interiorul acestora. Simțind umezeală pe degetele sale, l-a chemat pe vânzător și l-a întrebat: „«Ce este aceasta?» El (vânzătorul) a răspuns: «Au fost lăsate în ploaie, o, Mesager al lui Allah.» Atunci, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «De ce nu ai pus mâncarea umedă în vârful grămezii, astfel încât oamenii să o poată vedea?» Apoi a spus: «Cine ne înșală, nu este dintre noi.»” [At-Tirmidhi, 1315]
  3. Manipularea Legii: atunci când își prezintă cazurile în instanță, unii oameni vicleni vorbesc pe tonuri mieroase și într-o manieră convingătoare pentru a lua averea altor persoane pe nedrept, fără să realizeze că, dacă judecătorul va da o sentință în favoarea lor, el nu poate transforma minciuna în adevăr. Adresându-se companionilor săi (Allah să fie mulțumit de ei!), Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, eu nu sunt altceva decât un om, și părțile litigante vin la mine pentru a le soluționa disputele. Este posibil ca unul dintre voi să-și prezinte cazul într-un mod mai elocvent și mai convingător decât adversarul său, iar prin prisma acestora aș putea să-l consider îndreptățit și astfel să dau o hotărâre în favoarea sa, bazată pe ceea ce am auzit. Prin urmare, dacă am dat vreodată dreptul unui musulman altcuiva, din greșeală, [iar el știe că aceasta este greșit], atunci, cel care știe că nu i se cuvine ceea ce i-am dat, să nu îl ia, pentru că, de fapt prin aceasta, eu nu i-am oferit nimic altceva decât o bucată de Foc.” [Al-Bukhari, 6748; Muslim, 1713]
  4. Mita: mita este o sumă de bani dată sau un serviciu prestat cu scopul de a influența judecata sau comportamentul unei persoane aflate într-o poziție de încredere și, prin urmare, obținerea a ceva ilegal. Islamul consideră mita a fi una dintre formele cele mai atroce de nedreptate și unul dintre păcatele cele mai odioase. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a blestemat pe cei care dau mită și pe cei care o acceptă. [At-Tirmidhi, 1337].

Când mita se răspândește, aceasta distruge însăși structura societății și afectează dezvoltarea și prosperitatea acesteia.

Care este hotărârea islamică în ceea ce privește o persoană care a luat averea oamenilor pe nedrept înainte de a îmbrățișa islamul?

Dacă o persoană îmbrățișează islamul în timp ce se află încă în posesia banilor pe care i-a dobândit în urma înșelătoriei sau a agresării altora, prin furt sau delapidare, atunci ea trebuie să îi restituie proprietarilor de drept atât timp cât îi cunoaște și poate face acest lucru fără a atrage un prejudiciu asupra sa.

Chiar dacă a comis o astfel de nedreptate înainte de a îmbrățișa islamul, banii pe care i-a luat de la alte persoane pe nedrept se află încă în posesia lui și trebuie să îi restituie proprietarilor legitimi, conform spuselor lui Allah Preaînaltul: „Allah vă poruncește să dați înapoi stăpânilor lor lucrurile încredințate.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:58]

Dacă, totuși, nu îi cunoaște pe proprietarii de drept, după epuizarea tuturor căilor posibile de a afla cine sunt, ea poate scăpa de banii respectivi, oferindu-i drept milostenie.