Nema prostora za sukob spolova

Veza između muškarca i žene u Šerijatu je veza nadopunjavanja gdje svako od njih popunjava propust drugog u izgradnji muslimanskog društva.

Nema prostora za sukob spolova:

Pojam sukoba među spolovima nestaje uspostavom muške kontrole nad ženama, kao što je bilo u nekim neznabožačkim društvima, ili izlaskom žene iz svoje prirode zbog koje je stvorena, kao što je u drugim zajednicama koje su daleko od Allahova zakona.

To se nikada ne bi desilo da nije bilo udaljavanja od Allahova Šerijata, kao što Uzvišeni kaže: I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izobilja Njegova molite. – Allah, zaista, sve dobro zna! (En-Nisa, 32.).

Svako ima svoje obaveze, zaduženja, odlike i svako teži Allahovoj blagodati i zadovoljstvu. Šerijat nije došao za račun muškarcima, ili za račun ženama, nego za račun čovjeka i muslimanske zajednice.

U islamskom načinu življenja nema mjesta sukobu i neslaganju spolova, niti ima ikakva značenja međusobnom nadmetanju za ovosvjetsku korist. Nema nikakve svrhe kritikovati samo ženu ili kritikovati samo muškarca. Nema svrhe ni pokušati omalovažiti ulogu jednog ili drugog, ili istraživati i iznositi nedostatke jednog od njih. Sve to je besposlica, s jedne, i hrđavo razumijevanje islama, njegove suštine i uloge različitih spolova, s druge strane, a svi su obavezni da traže Allahovo, dž.š., zadovoljstvo.