Ngày lễ Eid Al-Fitri ân phúc

Ngày lễ Eid Al-Fitri ân phúc

Các ngày lễ là những biểu hiệu của tôn giáo. Khi Nabi r vừa đến Madinah, Người thấy những người Ansar – những người Muslim thuộc cư dân bản xứ Madinah – vui chơi và ăn mừng vào hai ngày trong năm thì Người hỏi: Đây là hai ngày gì? Họ bảo: Chúng tôi thường vui chơi và ăn mừng vào ngày này từ thời Jahiliyah. Thế là Người r nói: “Quả thật, Allah ban cho các người hai ngay vui khác tốt đẹp hơn hai ngày đó, ấy là ngày Adha (giết tế) và ngày Fitri (ngày xả chay Ramadan)” (Abu Dawood: 1134). Và Nabi r đã cho chúng ta biết rằng các ngày lễ là những biểu hiệu của các tôn giáo, Người nói: “Quả thật, mỗi cộng đồng đều có ngày lễ riêng của họ, và đây là ngày lễ của chúng ta” (Albukhari: 909, Muslim: 892).

Ngày lễ trong Islam:

Ngày lễ trong Islam là ngày thể hiện niềm vui trong việc hoàn thành sự thờ phượng nhằm để tạ ơn Allah, Đấng Tối Cao, đã hướng dẫn và phù hộ cho việc hoàn tất tốt đẹp sự thờ phượng Ngài. Trong ngày lễ, giáo lý Islam khuyến khích tận hưởng niềm vui và hân hoan, khuyến khích mọi người ăn mặc trang phục mới đẹp, đối xử tốt với những người nghèo khó bằng tất cả mọi phương tiện và hình thức được giáo lý cho phép như tổ chức các bữa tiệc, các buổi vui chơi lành mạnh để mang lại niềm vui trong mọi trái tim của các tín đồ và để nhắc nhở họ luôn nhớ đến ân huệ của Allah ban phát cho họ.

 

Các ngày lễ của người Muslim:

Người Muslim có hai ngày lễ lớn trong năm, ngoài hai ngày này người Muslim không được phép tổ chức lễ lộc ăn mừng vào bất kỳ một ngày nào khác. Hai ngày lễ lớn này là ngày lễ Eid Al-Fitri nhằm vào ngày đầu tiên của tháng Shauwal, và ngày lễ Eid Al-Adha nhằm vào ngày mồng mười của tháng Zdul-Hijjah.

Ngày lễ Eid Al-Fitri:

Đó chính là ngày mồng một của tháng Shauwal tức tháng thứ mười theo niên lịch Islam. Nó diễn ra sau khi kết thúc tháng Ramadan, chính vì điều này nên nó được gọi là Eid Al-Fitri tức ngày lễ xả chay, có nghĩa là trong ngày này, các tín đồ Muslim sẽ thờ phượng Allah bằng cách ăn uống thỏa thích giống như thờ phượng Ngài qua việc nhịn chay suốt tháng Ramadan vừa qua. Vào ngày ngày, những người Muslim tổ chức ăn mừng và vui chơi nhằm để tạ ơn Allah về việc Ngài đã hoàn tất ân huệ của Ngài dành cho họ, đó là Ngài đã phù hộ cho họ hoàn thành bổn phận nhịn chay tháng Ramadan ân phúc. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và Ngài muốn các ngươi hoàn tất số ngày (nhịn chay) được ấn định và muốn các ngươi Takbir (tán dương sự vĩ đại của Ngài) về việc Ngài hướng dẫn các ngươi và để cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 185).

Trong ngày Eid, giáo lý qui định phải làm gì?

  1. Dâng lễ nguyện Salah Eid: là lễ nguyện Salah gần như bổn phận trong Islam, tất cả người Muslim nam, nữ cũng như trẻ con được khuyến khích phải đi ra khỏi nhà cùng nhau để thực hiện lễ nguyện này một cách tập thể vào lúc mặt trời vừa lên cao khỏi một sào cho đến khi mặt trời nghiêng bóng.

Nghi thức của lễ nguyện Salah Eid: gồm hai Rak’at, Imam sẽ đọc lớn bài kinh, sau lễ nguyện, Imam sẽ đọc bài thuyết giảng. Trong lễ nguyện Salah Eid, giáo luật qui định đọc thêm lời Takbir khi bắt đầu cho mỗi Rak’at, trong Rak’at đầu, người dâng lễ sẽ đọc Takbir sáu lần ngoài Takbir Ihram và trong Rak’at thứ hai thì đọc Takbir năm lần ngoài Takbir khi đứng trở dậy từ Sujud.

  1. Zakah Fitri: Quả thật, Allah bắt buộc tất cả mọi người, những ai có dư lương thực sau khi đã chừa đủ cho ngày và đêm Eid thì phải bố thí một Sa’ lương thực theo từng nơi như gạo, lúa mì, chà là khô cho những người Muslim nghèo khó mục đích để trong ngày Eid không còn có ai phải chịu cảnh đói. Cũng có thể xuất Zakah Fitri bằng giá trị của lương thực tức xuất tiền nếu như đều đó mang lại hữu ích cho người nghèo.

Thời điểm xuất Zakah Fitri là từ sau giờ Maghrib ngày cuối cùng của Ramadan cho đến lễ nguyện Salah Eid, cũng có thể xuất trước đó một đêm hay hai đêm.

Và lương thực được tính theo lương thực của từng nơi, có thể là gạo hay lúa mì, hay chà là khô tùy theo từng vùng, và mức lượng của một Sa’ nếu tính theo đơn vị cân nặng ngày nay thì khoảng chừng 3 kg.

Và một người có thể xuất cho bản thân và cho những ai mà y phải có bổn phận chu cấp như vợ và con cái, khuyến khích xuất Zakah Fitri này cho cả thai nhi đang trong bụng của người mẹ, mỗi một xuất là một Sa’ lương thực tương đương khoảng 3 kg.

Những người Muslim đang dâng lễ nguyện Salah Eid tại một nơi ở ngoài trời. .

Quả thật, Thiên Sứ của Allah r đã qui định bổn phận Zakah Fitri này và Người nói: “Nó là việc làm tẩy sạch người nhịn chay khỏi những lời nói sàm bậy và hành vi không lành mạnh đồng thời giúp những người nghèo có lộc ăn. Bởi thế, ai muốn thực hiện nó trước lễ nguyện Salah Eid thì đó là Zakah được chấp nhận còn ai thực hiện nó sau lễ nguyện Salah Eid thì đó là hình thức Sadaqah” (Abu Dawood: 1609).

  1. Giáo lý Islam khuyến khích tạo nguồn vui cho gia đình từ trẻ con, người già, đàn ông, phụ nữ bằng bất cứ mọi hình thức và phương tiện lành mạnh hợp với giáo luật, khuyến khích mọi người ăn mặc quần áo đẹp nhất, giáo lý qui định việc ăn uống vui chơi trong ngày hôm đó là thờ phượng Allah, và nghiêm cấm nhịn chay trong ngày lễ này.
  2. Giáo lý khuyến khích người tín đồ Takbir thường xuyên trong đêm Eid cũng như lúc đi ra khỏi nhà để đến dự lễ nguyện Salah Eid và thời gian Takbir được kết thúc bởi lễ nguyện Salah Eid, việc làm này nhằm biểu hiện niềm vui vì đã hoàn thành bổn phận nhịn chay tháng Ramadan ân phúc và để tạ ơn ân huệ của Allah đã ban cho cũng như đã hướng dẫn chúng ta trong việc nhịn chay. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và Ngài muốn các ngươi hoàn tất số ngày (nhịn chay) được ấn định và muốn các ngươi Takbir (tán dương sự vĩ đại của Ngài) về việc Ngài hướng dẫn các ngươi và để cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 185).

Lời Takbir: Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, La-ila-ha-llollo-h, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, wa lilla-hil-hamdu.

(Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, và mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Ngài).

Và cũng có thể nói Takbir với những lời này: Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, walhamdulilla-hi kathi-ra, wa subha-nollo-hi bukrotaw wa asi-la.

( Allah vĩ đại nhất, Allah vĩ đại nhất, muôn vàn lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, xin tụng niệm Allah sáng và chiều). Giáo lý khuyến khích tín đồ nam giới Takbir lớn tiếng trên đường đi sao cho đừng làm phiền toái đến mọi người, còn phụ nữ được qui định là phải Takbir nhỏ tiếng.