Nhân từ (Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người)

Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người.

Nabi e là người có phẩm chất đạo đức vĩ đại nhất trong nhân loại. 

 

Thiên Sứ của Allah e là một hình ảnh gương mẫu tốt nhất về phẩm chất đạo đức của con người. Cũng vì lẽ này nên Qur’an đã mô tả phẩm chất đạo đức của Người là phẩm chất đạo đức vĩ đại, và bà A’ishah ~, vợ của Người đã mô tả một cách chính xác về phẩm chất đạo đức của Người khi bà nói: “Phẩm chất đạo đức của Người là Qur’an” có nghĩa là Người là mô hình thiết thực để áp dụng những lời dạy của Qur’an và phẩm chất đạo đức của Nó.

Nhân từ:

  • Thiên Sứ của Allah e nói: “Những người có lòng nhân từ sẽ được Đấng Nhân Từ thương xót, các ngươi hãy nhân từ đối với những ai trên trái đất rồi Đấng ở trên trời sẽ thương xót các ngươi” (Tirmizhi: 1924, Abu Dawood: 4941).

Một số hình ảnh về sự nhân từ của Nabi e ở nhiều mặt:

Người thương trẻ con:

  • Một người dân sa mạc đến gặp Nabi e nói: Các người hôn trẻ con của các người sao? Còn chúng tôi không hôn chúng bao giờ. Thế là Nabi e đáp lại lời của người đàn ông sa mạc đó, nói: “Nếu Allah đã lấy đi lòng thương xót khỏi trái tim của ngươi thì Ta không thể lấy nó lại cho ngươi!” (Albukhari: 5652, Muslim: 2317).

Và trong một lời thuật khác rằng có một người khác nhìn thấy Người e hôn Al-Hasan con trai của Ali thì nói: Quả thật, tôi có tới mười đứa con nhưng tôi chưa bao giờ hôn đứa nào cả. Nghe xong, Nabi e nói: “Quả thật, ai không có lòng thương xót thì sẽ không được thương xót” (Muslim: 2318).

  • Có một lần, Nabi e vừa dâng lễ nguyện Salah vừa bế đứa cháu của Người, Amamah con gái của Zaynap, khi Người Sujud thì Người bỏ nó xuống và khi Người đứng thì Người bế nó lên. (Albukhari: 494, Muslim: 543).
  • Trong lúc dâng lễ nguyện Salah, nếu Người e nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thì Người sẽ thực hiện lễ nguyện Salah nhanh và nhẹ (tức đọc ngắn các lời Kinh Qur’an). Ông Abu Qatadah t thuật lại rằng Nabi e nói: “Quả thật, Ta đứng trong lễ nguyện Salah, Ta muốn kéo dài nó, nhưng vì Ta nghe tiếng khóc của trẻ con nên Ta đã hoàn tất nó sớm hơn, bởi lẽ Ta ghét gây khó khăn cho mẹ của đứa trẻ.” (Albukhari: 675, Muslim: 470).

Người nhân từ với phụ nữ:

Quả thật, Nabi e khuyến khích và thúc giục việc chăm sóc, quan tâm và đối xử tử tế với các đứa con gái, Người nói: “Ai có những đứa con gái, y chăm sóc và đối xử với chúng tử tế thì chúng sẽ là tấm chắn ngăn cách y với Hỏa Ngục” (Albukhari: 5649, Muslim: 2629).

Không những thế, Người e còn nhấn mạnh bảo các tín đồ Muslim phải hết sức quan tâm và đối xử thật tử tế với vợ của họ, Người ra lệnh cho những người Muslim phải khuyên nhủ nhau làm điều đó, Người e nói: “Các ngươi hãy khuyên bảo nhau đối xử thật tốt với phụ nữ” (Albukhari: 4890).

Một số hình ảnh về sự dịu dàng, ân cần và yêu thương với người thân trong nhà của Người e: Người từng ngồi xuống sát bên con lạc đà của Người để đầu gối cho Safiyah ~ bước lên lưng của nó (lạc đà) (Albukhari: 2120). Và mỗi khi Fatimah ~, con gái của Người đến thì Người nắm lấy tay và hôn Fatimah và Người kéo Fatimah lại ngồi sát chỗ Người. (Abu Dawood: 5217).

Người thương xót những kẻ yếu đuối:

Thiên Sứ của Allah e khẳng định rằng việc hỗ trợ và tốt bụng với phụ nữ góa và những người nghèo ngang bằng với việc đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah.

  • Nabi e khuyến khích mọi người hỗ trợ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, Người nói: “Ta và người bảo hộ trẻ mồ côi sẽ ơ trong Thiên Đàng như thế này” và Người chìa ra ngón tay trỏ và ngón tay giữa và cử động qua lại. (Albukhari: 4998).
  • Người e xem những người đi giúp đỡ những người phụ nữ góa và những người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn như những người đi chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Allah và như những người nhịn chay ban ngày và dâng lễ nguyện Salah ban đêm. (Albukhari: 5661, Muslim: 2982).
  • Người e xem việc yêu thương những người yếu hèn và việc cho họ những gì cần thiết là nguyên nhân được Allah ban phát thêm bổng lộc và được Ngài giúp thắng lợi trước kẻ thù, Người e nói: “Các ngươi hãy giúp đỡ những người hèn yếu, bởi quả thật, các ngươi sẽ giành được thắng lợi và được ban phát thêm bổng lộc bởi những người yếu hèn của các ngươi” (Abu Dawood: 2594).

Người thương xót loài vật:

Khi Thiên Sứ của Allah e nhìn thấy một chú chim mẹ đang kêu la và tìm kiếm chim con vừa bị một số vị Sahabah bắt đi thì Người nói: “Ai đã làm đau lòng con chim này bởi con của nó vậy?” Thế là các Sahabah đã trả lại con cho nó.

  • Người e khuyến khích mọi người thương xót loài vật, không được bắt chúng làm những gì quá khả năng của chúng và không được hành hạ và đánh đập chúng. Người e nói: “Quả thật Allah đã ghi mọi điều tốt đẹp cho tất cả mọi thứ, bởi thế, khi nào các ngươi giết thì các ngươi hãy giết một cách tốt nhất và khi nào các ngươi cắt cổ con vật (làm thịt) thì các ngươi hãy cắt cổ một cách tốt nhất, các ngươi hãy mài lưỡi dao cho sắc bén để con vật mà các ngươi cắt cổ ra đi một cách nhẹ nhàng” (Muslim: 1955).
  • Một vị Sahabah t thuật lại rằng Người e nhìn thấy một tổ kiến bị chúng tôi thiêu đốt thì Người nói: “Ai đã đốt cái này?”. Chúng tôi nói: Là chúng tôi, Người e nói: “Quả thật, không ai có quyền trừng phạt bằng lửa ngoại trừ duy nhất một mình Thượng Đế của lửa” (Abu Dawood: 2675).