Nhịn chay Ramadan

Nhịn chay Ramadan

Ý nghĩa nhịn chay:

Trong Islam, nhịn chay có nghĩa là sự thờ phượng Allah qua sự nhịn ăn, nhịn uống, nhịn quan hệ vợ chồng cùng một số những thứ làm hư sự nhịn chay khác từ lúc rạng đông – tức thời điểm Azan Fajar – cho tới lúc mặt trời lặn – tức thời điểm Azan Maghrib.

Ân phúc của tháng Ramadan

Tháng Ramadan là tháng thứ chín trong năm theo lịch mặt trăng của niên lịch Islam.

Tháng Ramadan là tháng thứ chín trong năm theo lịch mặt trăng của niên lịch Islam. Nó là tháng ân phúc và thiêng liêng nhất trong năm, Allah đặc biệt ban nhiều ân phúc trong tháng này hơn những tháng khác, và tiêu biểu cho các ân phúc đó là:

 1. Đó là tháng mà Allah đã ban xuống Kinh sách vĩ đại nhất trong các Kinh sách của Ngài, ấy là Kinh Qur’an thiêng liêng. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Tháng Ramadan là tháng mà Kinh Qur’an được ban xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về sự Chỉ đạo và Tiêu chuẩn phân biệt phúc tội. Bởi thế, ai trong các ngươi chứng kiến tháng đó thì phải nhịn chay.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 185).
 2. Nabi r nói: “Khi vào tháng Ramadan, các cánh cửa Thiên Đàng được mở ra, các cánh cửa Hỏa Ngục được đóng lại và các Shaytan bị xiềng xích lại” (Albukhari: 3103, Muslim: 1079). Quả thật, Allah đã chuẩn bị cho các bầy tôi của Ngài để họ chào đón tháng thiêng liêng này bằng việc làm tuân lệnh và tránh xa những điều tội lỗi và trái lệnh.
 3. Ai nhịn chay vào ban ngày, đứng dâng lễ nguyện vào ban đêm thì sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua. Nabi r nói: “Ai nhịn chay Ramadan bằng cả đức tin Iman và niềm hy vọng thì sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari: 1910, Muslim: 760). Và Người r nói: “Ai đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm Ramadan bằng cả đức tin Iman và niềm hy vọng thì sẽ được tha tứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari: 1905, Muslim: 759).
 4. Trong tháng này có một đêm ân phúc và thiêng liêng nhất so với tất cả những đêm khác trong năm, đêm mà Allah phán trong Qur’an cho biết rằng việc hành thiện và làm điều ngoan đạo trong một đêm sẽ tốt đẹp hơn cả ngàn tháng: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍالقدر: 3 {Đêm Định mệnh tốt hơn cả một ngàn tháng.} (Chương 97 – Al-Qadr, câu 3). Ai hành đạo và làm viện thiện trong đêm đó bằng cả đức tin và niềm hy vọng thì sẽ được tha thứ các tội lỗi đã qua. Và đêm đó là một đêm nằm trong mười đêm cuối của tháng Ramadan nhưng không được chỉ định cụ thể.

Giá trị của nhịn chay

Allah sắc lệnh qui định nhịn chay bởi nhiều giá trị và ý nghĩa khác nhau trong đạo và đời, tiêu biểu như:

 1. Khẳng định lòng Taqwa (kính sợ và ngay chính) đối với Allah, Đấng Tối Cao:

Người bề tôi muốn được đến gần với Thượng Đế của y nên y từ bỏ những điều bản thân yêu thích, từ bỏ những dục vọng của bản thân, y luôn kính sợ và ngay chính vì biết rằng Allah đang theo dõi mọi hành động và cử chỉ của y ở mọi nơi mọi lúc, thầm kín hay công khai. Cũng chính vì lẽ này mà Allah đã phán: {Hỡi những ai có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho những người trước các ngươi, mong rằng các ngươi sẽ ngay chính biết kính sợ Allah.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 183).

 1. Rèn luyện bản thân tránh xa tội lỗi:

Khi người bề tôi có thể nhịn những điều được phép để chấp hành mệnh lệnh của Allah thì y sẽ dễ dàng cũng như sẵn sàng tránh những điều bị nghiêm cấm từ những tội lỗi và nghịch lệnh Allah, y sẽ luôn biết giữ mình trong giới hạn của Ngài. Nabi r nói: “Ai không bỏ những lời nói dối cũng như có hành vi đó thì quả thật Allah đâu cần đến việc y bỏ thức ăn và thức uống của y” (Albukhari: 1804), có nghĩa là người nào nhịn chay nhưng không từ bỏ lời nói dối cũng như có hành vi dối trá thì sự nhịn chay của y chẳng có giá trị gì ở nơi Allah cả.

 1. Nghĩ đến những người nghèo khổ và đói khát:

Trong nhịn chay, người bề tôi sẽ phải chịu cảnh đói khát, điều này nhắc nhở y luôn nhớ đến những người nghèo phải chịu cảnh đói khát và cùng cực trong suốt thời gian dài của năm. Lúc bấy giờ, người bề tôi sẽ nghĩ đến những anh em đồng đạo của mình đang chịu cảnh đói khát, chịu cảnh thiếu thốn trong cuộc sống, để rồi y sẵn sàng ra tay cứu giúp họ trong cảnh đói khát cơ hàn.

Ân phước của nhịn chay

Người nhịn chay sẽ đạt được nhiều ân phước như đã được nói đến trong giáo luật:

Người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui lúc xả chay và niềm vui khi trình diện Thượng Đế của y.

 1. Ai nhịn chay Ramadan bằng cả đức tin nơi Allah nhằm để thực hiện theo mệnh lệnh của Ngài một cách thành tâm với niềm hy vọng sự ban thưởng từ nơi Ngài thì Ngài sẽ tha thứ cho y những tội lỗi đã qua, như Nabi r nói: “Ai nhịn chay Ramadan bằng cả đức tin Iman và niềm hy vọng thì sẽ được tha thứ những tội lỗi đã qua” (Albukhari: 1910, Muslim: 760).
 2. Người nhịn chay sẽ hạnh phúc và có được niềm vui bởi những ân thưởng mà Allah sẽ ban cho y khi trở về trình diện Ngài qua sự nhịn chay của y, như Nabi r nói: “Người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui lúc xả chay và niềm vui lúc trình diện Thượng Đế của y” (Albukhari: 1805, Muslim: 1151).
 3. Trong Thiên Đàng có một cánh cửa được gọi là Arroyyan chỉ dành riêng cho những người nhịn chay đi vào. Nabi r nói: “Quả thật, trong Thiên Đàng có một cánh cửa được gọi là Arroyyan, những người nhịn chay sẽ vào Thiên Đàng bằng cánh cửa này vào Ngày Phán Xét, sẽ không ai được vinh dự vào cánh cửa này ngoài họ. Khi đó, sẽ có tiếng hô gọi: Những người nhịn chay đâu? Họ đứng dậy và đi vào, không ai khác họ được đi vào bằng cánh cửa này, và khi họ đã vào thì cánh cửa sẽ đóng lại” (Albukhari: 1797, Muslim: 1152).
 4. Rằng chính Allah sẽ trực tiếp định đoạt phần thưởng dành cho sự nhịn chay, chính Ngài sẽ dành riêng cho nó một phần thưởng xứng đáng, bởi thế, hãy báo tin vui về những gì Allah chuẩn bị dành cho người nhịn chay, Nabi r nói: “Tất cả mọi việc làm của con cháu Adam (con người) đều là của y trừ việc nhịn chay, bởi vì nó là của TA, chính TA sẽ định mức phần thưởng cho nó” (Albukhari: 1805, Muslim: 1151).