Những điều làm hỏng nhịn chay

Những điều làm hỏng nhịn chay

Đây là những điều mà người nhịn chay phải tránh bởi vì chúng sẽ làm hỏng sự nhịn chay. Những điều này gồm có:

  1. Ăn, uống. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Bởi thế, bây giờ các ngươi được phép chung chạ với họ (vợ) nhưng hãy cố gắng thực hiện những điều Allah qui định cho các ngươi, và các ngươi hãy ăn và uống cho đến khi các ngươi nhìn thấy rõ sợi chỉ trắng của buổi rạng đông tách khỏi sợi chỉ đen của nó thì các ngươi hãy nhịn chay cho đến ban đêm.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 187). Và ai ăn và uống do quên thì sự nhịn chay của y vẫn còn giá trị và y cũng không bị mắc tội, như Nabi r đã nói: “Ai quên trong lúc y nhịn chay nên đã ăn hoặc uống thì y cứ tiếp tục sự nhịn chay của mình, bởi vì quả thật Allah chỉ muốn giải cơn đói khát cho y.” (Albukhari: 1831, Muslim: 1155).
  2. Những gì mang tính chất của sự ăn và uống, chẳng hạn như:
  • Dịch truyền cho cơ thể mang tính chất dinh dưỡng khi cơ thể bị mất nước, muối và dinh dưỡng, bởi vì dịch truyền này mang ý nghĩa của sự ăn và uống cho nên nó cũng được coi là thức ăn và thức uống.
  • Truyền máu cho người bệnh, bởi vì máu là kết quả của ăn và uống.
  • Hút thuốc dưới mọi hình thức đều làm hỏng nhịn chay, bởi vì đó là cách đưa chất độc vào cơ thể bằng sự hít khói.
  1. Giao hợp qua đường âm đạo, cho dù chỉ mới đưa phần đầu dương vật vào âm đạo, xuất tinh hay không xuất tinh.
  2. Xuất tinh có chủ ý bằng sự mơn trớn, thủ dâm, hay dưới các hình thức khác.

Riêng đối với trường hợp mộng tinh tức xuất tinh trong lúc ngủ thì không phải là điều làm hỏng sự nhịn chay.

Người đàn ông được phép hôn người vợ của mình nếu như y có khả năng kìm hãm được bản thân không rơi vào điều làm hỏng nhịn chay.

  1. Nôn mửa một cách có chủ ý, còn nếu như nôn mửa không có chủ ý tức không nằm trong sự kiểm soát của cơ thể thì không vấn đề gì. Nabi r nói: “Ai nôn mửa không có chủ ý trong lúc đang nhịn chay thì y không cần phải nhịn bù lại, còn ai cố tình nôn mửa thì phải nhịn chay bù lại” (Tirmizhi: 720, Abu Dawood: 2380).
  2. khi nào có kinh hay máu hậu sản thì sự nhịn chay của người phụ nữ bị hỏng dù sự việc xảy ra trước khi mặt trời lặn một chốc lát hoặc người đang có kinh và sạch kinh lúc sau giờ Fajar thì sự nhịn chay cũng không được công nhận nên người phủ nữ đó phải xả chay trong ngày hôm đó. Nabi r nói: “Chẳng phải là khi nào phụ nữ có kinh nguyệt thì không được phép dâng lễ nguyện Salah cũng như không được phép nhịn chay đó sao?” (Albukhari: 1850).

Trường hợp người phụ nữ xuất máu nhưng không phải là theo chu kỳ kinh nguyệt thường lệ mà nguyên nhân do bệnh lý hoặc máu đó không phải là máu hậu sản sau khi sinh đẻ thì nó không ảnh hưởng đến sự nhịn chay.