Những điều Makruh (đáng trách nhưng chưa đến mức Haram)

Những điều Makruh (đáng trách nhưng chưa đến mức Haram):

Mức độ nghiêm trang, sự kính cẩn biểu hiện lòng kính sợ Allah cũng như sự tránh xa những điều làm phân tâm trong lễ nguyện Salah sẽ làm tăng thêm ân phước và cấp bậc cho người thực hiện lễ nguyện Salah. . .

Là những hành động làm mất đi ân phước của lễ nguyện Salah, cũng như làm mất đi sự nghiêm trang và tôn kính của nó, gồm những điều sau:

  1. Thường xuyên nhìn qua lại trong Salah; bởi lẽ khi được hỏi về việc nhìn qua lại trong lúc Salah thì Nabi r nói: “Đó là hành vi lén lút lấy trộm mà Shaytan dùng để lấy trộm lễ nguyện Salah của người bề tôi” (Albukhari: 718).
  2. Nghịch bằng tay hoặc gương mặt như bẻ các ngón tay, đặt tay ở phần bụng
  3. Đã đi vào Salah nhưng con tim vẫn còn vướng bận với nhu cầu đi vệ sinh hoặc nhu cầu ăn uống. Nabi r nói: “Không có lễ nguyện Salah khi mà thức ăn đã được mang đến và cũng không có khi mà y đang cố cưỡng lại hai nhu cầu (đại tiện và tiểu tiện)” (Muslim: 560).