Ni prostora za borbo med spoloma

Odnos med možem in ženo je komplementaren, vsak od njiju popravlja pomanjkljivosti drugega pri gradnji muslimanske družbe.

Ni prostora za borbo med spoloma

Borba med moškim in žensko se konča, ko moški dobi moč nad žensko, kot je bilo v predislamskih družbah, ali ko se ženska upre svoji notranji naravi, kot v nekaterih nemuslimanskih družbah, ki so zavrnile Allahov zakon.

To se je zgodilo samo kot rezultat zavrnitve Allahove usmeritve. Kuran pravi: “In ne zaželite si tega, s čimer je Allah odlikoval nekatere od vas nad drugimi. Moškim pripada del tega, kar so zaslužili, in ženskam pripada del tega, kar so zaslužile. In Allaha zaprosite za njegovo obilje.” (Sura An-Nisa’, 4:32) Islam je počastil tako moškega kot žensko in jima dodelil posebne karakteristike in vloge, v katerih se lahko trudita, da pridobita Allahove nagrade in dosežeta Njegovo zadovoljstvo. Ne daje prednosti nobenemu od dveh spolov, ampak cilja na promocijo blaginje vsakega posameznika in družbe na splošno.

Zato v islamu ni nič takšnega, kot je borba med spoloma; ni potrebe po silovitem rivalstvu za materialne koristi med njima; niti ni potrebe, da bi se napadalo kateregakoli od njiju v poskusu podcenjevanja, škode, kritike ali iskanja napak kateregakoli.

Vse to je v islamu zaman in predstavlja nerazumevanje islamskega pogleda na vloge, ki so obema določene. V islamu ima vsak od njiju delež, ki sta si ga prislužila tako v materialnih kot v duhovnih pogledih. Namesto zavidanja, se ju spodbuja, da Allaha prosita, da jima da še več Svojega obilja preko dovoljenega dela in preko molitve.