Nie ma miejsca na walkę płci

W islamie związek pomiędzy kobietą a mężczyzną to związek komplementarny, każde z nich wypełnia braki drugiego w budowaniu społeczeństwa muzułmańskiego.

Nie ma miejsca na walkę płci

Walka płci kończy się dominacją mężczyzn nad kobietami, jak w niektórych społeczeństwach ignorantów, lub buntem kobiet i zatraceniem ich naturalnych cech, co widać w niektórych społeczeństwach odrzucających Boskie prawo. Nie stałoby się tak, gdyby ludzie nie oddalili się od mądrego prawa Boskiego. Koran głosi: „Nie pragnijcie tego, czym wyróżnił Bóg jednych z was, dając im wyższość nad drugimi. Mężczyznom przypadnie udział w tym, co sobie zarobili, i kobietom przypadnie udział w tym, co sobie zarobiły. Proście Boga o Jego łaskę!” (An Nisā’, 4:32). Islam szanuje zarówno mężczyznę, jak i kobietę. Każde z nich posiada swoje własne cechy i rolę i każde pracuje na łaskę Allaha i Jego zadowolenie. Prawo Boskie nie wyróżnia żadnej z płci ponad drugą, lecz dąży do zapewnienia dobra człowiekowi i całemu społeczeństwu.

Nie ma w islamie czegoś takiego jak walka płci; nie ma pomiędzy nimi rywalizacji w zdobywaniu dóbr ziemskich. Nie ma nastawienia przeciwko kobiecie lub przeciwko mężczyźnie ani upokarzania lub krytykowania któregoś z nich czy doszukiwania się ich wad. Jest to absurdalne i wynika z błędnego zrozumienia stanowiska islamu na temat roli każdej z płci. Każdy powinien prosić Allaha o Jego łaskę.

Kategorie kobiet w stosunku do mężczyzny Kobieta w stosunku do mężczyzny przynależy do jednej z trzech kategorii: