Niesprawiedliwość i bezprawna malwersacja

Niesprawiedliwość i bezprawna malwersacja

أخذ أموال الناس ظلماً ولو كان قليلاً من أعظم الآثام والجرائم.

Niesprawiedliwość jest jednym z najobrzydliwszych czynów, przed jakimi islam mocno ostrzega. Prorok r powiedział w związku z tym: „Niesprawiedliwość będzie ciemnością w Dniu Sądu” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 2315; SaḥῑḥMuslim: 2579). Islam postrzega akt niesprawiedliwego zagarniania czyjegoś majątku – bez względu na to jak byłby niewielki – jako jeden z najcięższych grzechów i ostrzega tych, którzy go popełniają przed srogą karą w życiu przyszłym. Prorok r powiedział: „Jeśli kotś niesprawiedliwie weźmie kawałek ziemi, jej obszar wzięty z siedmiu ziem zostanie obwiązany wokół jego szyi w Dniu Zmartwychwstania” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 2321; SaḥῑḥMuslim: 1610).

 

Przykłady niesprawiedliwości w transakcjach handlowych:

  1. Przymus. Nie wolno zmuszać nikogo do jakichkolwiek transakcji. Umowa jest ważna jedynie wtedy, gdy zostaje zawarta za obopólną zgodą, zgodnie ze słowami Proroka r : „Sprzedaż jest za obopólną zgodą” (Sunan Ibn Madża: 2185).
  2. Nieuczciwość. Oszukiwanie innych, aby bezprawnie przejąć ich własność, jest niesprawiedliwe i jest jednym z ciężkich grzechów. Prorok r powiedział „Ktokolwiek nas oszukuje, nie jest jednym z nas” (Saḥῑḥ Muslim: 101). Słowa te padły w następującym kontekście: Pewnego dnia Wysłannik Allaha r przechodził na bazarze obok stosu ziarna i włożył w niego rękę. Poczuł, że było mokre, więc spytał sprzedawcę: „O, właścicielu tego jedzenia, co to jest?” On odpowiedział: „Padało, Wysłanniku Allaha”. Prorok r rzekł: „Nie można położyć tego na górze stosu, aby ludzie mogli zobaczyć? Ktokolwiek nas oszukuje, nie jest jednym z nas” (Sunan At Tirmidῑ: 1315).
  3. Manipulacja prawna. Niektórzy ludzie są tak sprytni i przebiegli, że aby bezprawnie przejąć własność innych ludzi posługują się nawet prawem i sądami. Jednak wyrok sędziego nie zmienia fałszu w prawdę, zgodnie z przekazem Proroka r , który powiedział: „Jestem tylko człowiekiem, a czasem muszę rozstrzygać wasze spory. Może się tak zdarzyć, że któryś z was będzie bardziej przekonujący w przedstawianiu swych argumentów niż drugi, przez co mogę rozstrzygnąć na jego korzyść, bazując na tym, co usłyszałem. Jednak jeśli przyznam komuś coś, co [w rzeczywistości] należy do jego brata, niech tego nie przyjmuje, gdyż dam mu cząstkę Ognia” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 6748; SaḥῑḥMuslim: 1713).
  4. Przekupstwo. Oznacza to, że człowiek wręcza pieniądze lub wyświadcza przysługę, by dostać coś, do czego nie ma prawa. Jest to jedna z najgorszych form niesprawiedliwości i jeden z najcięższych grzechów. Prorok r przeklął osoby dające łapówkę i te, które ją przyjmują (Sunan At Tirmidῑ: 1337). Kiedy przekupstwo zaczyna się szerzyć w społeczeństwie, niszczy jego strukturę, powodując jego rozpad oraz wpływa niekorzystnie na jego rozwój i dobrobyt.

Jakie jest stanowisko islamu odnośnie osoby, która zagarnęła czyjąś własność przed przyjęciem islamu?

Jeśli ktoś przyjmuje islam, a nadal posiada pieniądze zdobyte na skutek oszukiwania innych, na przykład poprzez kradzież, malwersację czy napaść, musi je zwrócić prawowitemu właścicielowi, jeśli wie kim on jest i jest w stanie to zrobić nie szkodząc sobie.

Powodem jest to, że mimo iż sam akt został popełniony przez człowieka przed przyjęciem islamu, osoba ta nadal jest w posiadaniu nie swoich pieniędzy i musi je zwrócić ich prawowitemu właścicielowi, zgodnie ze słowami Allaha: „Zaprawdę, Bóg nakazauje wam, abyście oddawali powierzone dobra ich właścicielom!” (An Nisā’, 4:58).

Jeśli jednak nie wie do kogo te pieniądze należą i po dokonaniu wszelkich niezbędnych starań nie jest w stanie zidentyfikować ich właściciela, może się ich pozbyć, oddając je na cele charytatywne.