Nu este loc pentru conflictul dintre sexe

Islamul consideră relația dintre soț și soție că fiind una de completare reciprocă, fiecare dintre aceștiaس compensând deficiențele celuilalt în construirea societății musulmane.

Nu este loc pentru conflictul dintre sexe

Conflictul dintre bărbați și femei s-a încheiat fie cu victoria bărbaților asupra femeilor, așa cum este cazul anumitor societăți preislamice, fie prin răzvrătirea femeilor împotriva propriilor predispoziții naturale, așa cum este cazul unora dintre societățile nemusulmane, care au respins Legile lui Allah Preaînaltul.

Aceasta s-a petrecut ca rezultat al respingerii călăuzirii venite de la Allah Preaînaltul, după cum spune Coranul: „Nu râvniți la ceea ce Allah a dăruit [cu Harul Său] unora dintre voi mai mult decât altora. Bărbații vor avea parte de ceea ce au agonisit și femeile vor avea parte de ceea ce au agonisit. Deci rugați-vă lui Allah pentru Harul Său.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:32] Islamul a oferit un loc onorabil atât femeilor, cât și bărbaților, și i-a înzestrat pe fiecare cu trăsături și roluri distinctive, prin care să se străduiască să câștige Răsplata lui Allah Preaînaltul și să atragă Mulțumirea Lui asupra lor. Nu oferă întâietate niciunuia dintre sexe. Mai degrabă, țintește spre binele fiecărui individ în parte, în particular, și al societății, în general.

Prin urmare, conflictul dintre sexe nu există în islam; nu există nevoia unei rivalități acerbe între bărbaţi şi femei pentru îndeletnicirile lumești și nici nu se impune necesitatea lansării unui atac împotriva oricăruia dintre ei, într-o încercare de a-i discredita, de a le aduce prejudicii, de a critica sau de a găsi vreo vină unuia dintre ei.

Toate acestea constituie o neînțelegere a poziției islamului în raport cu rolurile atribuite fiecăruia dintre ei. Bărbaţilor şi femeilor deopotrivă li se cere să Îl roage pe Allah Preaînaltul să le dea și mai mult din bogățiile Sale