Obiectivele principale ale Hajj-ului

Obiectivele principale ale Hajj-ului

Pelerinajul are nenumărate scopuri. După ce Allah Preaînaltul i-a învăţat pe pelerini ce să facă în legătură cu tăierea animalului pe care trebuie să îl sacrifice pentru a căuta apropierea de Allah, El spune: „Nu vor ajunge la Allah carnea și sângele lor, ci va ajunge la El evlavia voastră […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 22:37] Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Înconjurul Kaʻbah, mersul între dealurile As-Safā și Al-Marwah și aruncatul cu pietricele în stâlpii [din Mina] sunt menite doar pentru pomenirea lui Allah.” [Abu Dawud, 1888]

Printre aceste obiective se numără și:

  1. Demonstrarea supunerii totale și a smereniei față de Allah Preaînaltul

Acest lucru se petrece atunci când pelerinii abandonează orice formă de lux și de podoabe alese și îmbracă veșmintele necusute și simple ale purității rituale (ihrām), arătând nevoia totală și dependența față de Domnul lor. Ei se debarasează de toate preocupările lumești și de lucrurile care le pot distrage atenția de la devotamentul total faţă de Allah Preaînaltul, care va aduce cu sine Mila şi Iertarea Lui. Această manifestare a supunerii totale devine tot mai vie în ziua de ʻArafah, când ei stau în fața Domnului lor, cu teamă și respect, mulțumindu-I pentru nenumăratele Binecuvântări ale Sale și căutând Iertarea Lui pentru greșelile și lipsurile lor.

  1. Manifestarea recunoștinței față de Allah Preaînaltul

Recunoștința față de Allah Preaînaltul pentru îndeplinirea Hajj-ului este exprimată atât pentru banii pe care i-a avut pentru efectuarea pelerinajului, cât și pentru starea bună de sănătate pe care Allah Preaînaltul i-a oferit-o, acestea fiind printre cele mai mari binecuvântări lumești oferite de Allah cel Atotputernic omului. Atunci când un musulman efectuează Hajj-ul, el își manifestă de fapt recunoștința față de Allah Preaînaltul pentru aceste două binecuvântări, trecând prin mari greutăți fizice și cheltuind din banii săi pentru a căuta apropierea de Allah Preaînaltul, supunându-I-se în totalitate. Recunoștința pentru acestea este o îndatorire care nu este dictată numai de rațiune, ci ea este, totodată, poruncită de Legea Divină.

  1. Adunarea musulmanilor din întreaga lume

Musulmanii din întreaga lume se adună pe pământul sfânt drept răspuns la chemarea lui Allah Preaînaltul. Ei ajung să se cunoască unul pe altul, iar barierele rasiale, cele legate de culoarea pielii, de limbă şi de statutul social sunt lăsate deoparte. Această fraternitate întru credință unește toți musulmanii în cea mai mare adunare umană anuală, în care aceștia se ajută unul pe altul în promovarea virtuții și a conștiinței de Allah.

  1. Este o amintire a Zilei Judecăţii

Hajj-ul le amintește celor care îl efectuează de Ziua Învierii, când toți oamenii vor sta egali în fața lui Allah Preaînaltul pentru Judecata Finală. Când pelerinii stau pe câmpia ʻArafah, după asumarea stării de puritate rituală (ihrām), prin înlocuirea hainelor obișnuite cu haine simple, și văd în jurul lor nenumărate mulțimi de pelerini, toți îmbrăcați în ceea ce arată a giulgiuri, acest lucru le deschide ochii către ceea ce li se pregătește după moarte. Toate acestea îi vor determina să depună eforturi și mai mari în vederea pregătirii pentru Viața de Apoi.

  1. Este o dovadă a adevăratei adorări, destinată numai lui Allah Preaînaltul

Aceasta este îndeplinită prin recitarea de către pelerini a cuvintelor însumate de talbiyah: «Labbaika-Allāhumma labbaik, Labbaika lā sharika Laka labbaik, inna-l-hamda wa-nni ʻamata Laka wa-l-Mulku, lā sharika Lak (Aici sunt, o, Allah, în slujba Ta, aici sunt. Aici sunt, în slujba Ta. Tu nu ai niciun asociat. Ale Tale sunt toată slava și binecuvântarea și a Ta este stăpânirea. Tu nu ai niciun asociat.) Vorbind despre semnificaţia cuvintelor ce formează talbiyah, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus unuia dintre companionii săi (Allah să fie mulţumit de ei!) că acestea sunt vorbele „monoteismului”. [Muslim, 1218] Apoi, ei declară Unicitatea lui Allah (monoteismul) (rostind talbiyah). Într-adevăr, monoteismul este evidențiat în toate ritualurile pentru Hajj, regăsindu-se atât în vorbele rostite, cât și în faptele îndeplinite.