Obisk Medine

Obisk Medine

Medina je mesto, v katerega je Poslanec (mir in blagoslov z njim) emigriral, zapustil svoje rodno mesto Meko, potem ko je trpel pod rokami mnogobožcev tam.

Ko je vstopil v Medino, je Poslanec (mir in blagoslov z njim) takoj začel graditi svojo mošejo, ki je postala glavni center znanja in je služila za pozivanje ljudi v islam ter učenje le-teh o njegovih vzvišenih načelih.

Zelo priporočljivo je obiskati poslančevo mošejo v Medini med sezono Hadža ali v kateremkoli drugem času v letu.

Vredno je omeniti, da obisk poslančeve mošeje nima ničesar skupnega z obredi Hadža in ni omejen na nek določen čas.

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Obstajajo samo tri mošeje, zaradi katerih lahko odidete na potovanje: Sveta mošeja (v Meki), ta, moja mošeja (v Medini) in Al-Aksa mošeja (v Jeruzalemu).” (Sahih Al-Buhari: 1139, Sahih Muslim: 1397, Sunan Abu Davud: 2033)

V neki drugi situaciji je tudi rekel: “Ena molitev v moji mošeji je boljša od tisočih molitev v neki drugi mošeji, razen v Sveti mošeji (v Meki).” (Sahih Al-Buhari: 1133, Sahih Muslim: 1394)

Mesta v Medini, ki si jih je vredno ogledati

Musliman, ki obišče Medino, mora imeti namen obiskati poslančevo mošejo in v njej opraviti molitev. Lahko obišče tudi druga mesta, vključno z naslednjimi:

    1. V srcu poslančeve mošeje je zelo posebno, a majhno območje, imenovano Ar-Rawda Aš-Šarifa (dobesedno ‘plemenit vrt’), ki sega od poslančevega groba, kjer je bila ena od njegovih sob, do njegove prižnice. Opravljanje molitve na tem območju ima veliko vrednost, kakor je Poslanec (mir in blagoslov z njim) rekel: “Med mojo hišo in mojo prižnico leži vrt od vrtov Raja.” (Sahih Al-Buhari: 1137, Sahih Muslim: 1390)
    2. Pozdrav miru Allahovemu poslancu: Oseba stoji pred grobom Poslanca (mir in blagoslov z njim), se obrne h grobu s hrbtom proti Kibli in reče prijazno in potiho: Assalamu alajka, ja rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ašhadu annaka kad ballagt-ar-risalata, wa addajt-al-amanata, wa nasaht-al-ummata, wa jahadta fillahi hakka jihadih, fa džazak-Allahu ‘an ummatika afdala ma džaza nabijjan ‘an ummati (Naj bo Allahov mir, milost in blagoslov s teboj, o, Allahov Poslanec. Pričam, da si prenesel sporočilo, izpolnil zaupanje, iskreno svetoval muslimanski skupnosti in se boril za Allaha, kakor se je treba. Naj te Allah nagradi za nas bolje, kakor je nagrada kateregakoli poslanca za njegovo skupnost). Poslanec (mir in blagoslov z njim) je o tem rekel: “Nihče mi ne pošlje pozdrava, ne da bi mi Allah vrnil mojo dušo, da mu lahko odzdravim.” (Sunan Abu Davud: 2041)
    3. Oseba nato stopi korak na desno in pošlje pozdrav miru Abu Bakru As-Siddiku, poslančevemu nasledniku in njegovemu najboljšemu družabniku. Oseba nato naredi še en korak na desno in pošlje pozdrav miru Omarju ibn Al-Khattabu, drugemu pravičnemu kalifu in najboljšemu poslančevemu družabniku po Abu Bakru As-Siddiku. Tukaj je vredno omeniti, da kljub temu, da je Allahov Poslanec (mir in blagoslov z njim) najboljši od celotnega človeštva, nam ne more narediti ne škode niti koristi in zato ga oseba ne sme klicati ali iskati njegove pomoči. Namesto tega mora oseba klicati Allaha in vse oblike čaščenja usmeriti izključno Njemu.
  1. Obisk mošeje Kuba’: Kuba’ mošeja je prva mošeja zgrajena v islamu; bila je zgrajena, celo preden je Poslanec (mir in blagoslov z njim) zgradil svojo mošejo v Medini. Romarjem, ki obiščejo Medino, se zelo priporoča, da jo obiščejo, saj je bila to praksa Poslanca (mir in blagoslov z njim), ki je nekoč rekel: “Kdor se umije (opravi Wudu’) doma in odide v mošejo Kuba’ ter moli v njej, bo imel nagrado, kot bi opravil ‘Umro.” (Sunan Ibn Madža: 1412)