Oblačenje z islamskega vidika

Oblačenje z islamskega vidika

Od muslimanov se zahteva, da so pozorni na svoj videz, tako da so oblačila lepa in čista, zlasti ko smo v stiku z drugimi in ko opravljamo molitev. Kuran pravi: “O, Adamovi sinovi! Lepo se oblecite, kjerkoli se klanjate z obrazom do tal.” (Sura Al-A’raf, 7:31)

Allah je dovolil ljudem, da nosijo lepa oblačila in da imajo dober videz, saj je takšno početje en vidik omenjanja Allahovih blagoslovov nad njimi. Kuran pravi: “Reci: ‘Kdo je prepovedal Allahove okrase, ki jih je dal Svojim sužnjem, in dobrote iz oskrbe?!’ Reci: ‘To pripada tistim, ki verujejo, na tem svetu in pa izključno njim ob Dnevu vstajenja.’ Tako podrobno pojasnjujemo verze ljudem, ki vedo.” (Sura Al-A’raf, 7:32)

Oblačila ljudem zagotavljajo neštete koristi.

Oblačenje služi številnim namenom

  1. Pokriva dele telesa, ki se jih mora pokriti v javnosti, sledeč standardom spodobnosti, ki je naravna vsem ljudem: “O, Adamovi sinovi! Resnično smo vam spustili oblačila, da pokrijejo vaše sramne dele.” (Sura Al-A’raf, 7:26)
  2. Pokriva telo pred vročino, mrazom in škodo. Vročina in mraz sta vremenska pojava, ki škodita ljudem. Ko Allah opisuje koristi oblek, s katerimi je oskrbel Svoje služabnike, pravi: “In Allah vam je naredil od tega, kar je ustvaril, skrivališče. In vam naredil iz gorovij zatočišče. In vam naredil oblačila, ki vas ščitijo pred vročino, in oblačila, ki vas ščitijo pred vašim (medsebojnim) nasiljem. Tako izpopolnjuje Svoj blagor nad vami, da bi se Mu predali.” (Sura An-Nahl, 16:81)

 

Splošno pravilo glede oblačenja

Islam je vera, ki postavlja predpise na osnovi narekov čiste narave vseh ljudi (Fitra), enostavni logiki in zdravemu razumu. Splošno pravilo v Šari’i je, da so vse vrste oblačil in okrasja dovoljene. Islam od muslimana ne zahteva oblačenja določenih vrst oblačil. Vse vrste oblačil razume kot dovoljene, če služijo zahtevanim namenom brez preseganja meja, ki jih je islam postavil v tem pogledu.

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je nosil oblačila, ki so bila razširjena v njegovem času, in ljudem ni ukazal, naj nosijo določeno vrsto oblačil. Opozoril jih je samo na določene kvalitete oblačenja, saj je splošno pravilo v islamskem pravu glede stvari na splošno, vključno z oblačenjem, da je vse dovoljeno, dokler ni dokaza, ki pravi nasprotno. To pomeni, da se nič ne razume za prepovedano, razen z dokazom v nasprotju z dejanji čaščenja, kot sta molitev in post, ki so vezani za načelo restrikcije, da jih zakonsko odgovorne osebe ne smejo opravljati, če jim ni jasno, da je bilo to predpisano in določeno od Allaha, in zato se nobeno dejanje čaščenja ne more opraviti brez pisnega dokaza iz Kurana in poslančeve Sunne.

Poslanec (mir in blagoslov z njim) je rekel: “Jejte in pijte in dajajte miloščino, vendar brez ekstravagantnosti ali nadutosti.” (Sunan An-Nasa’i: 2559)