Obresti (Riba)

Obresti (Riba)

Povrhu prvotne količine posojila, tako da narediš dobiček od posojila, kar je strogo prepovedano v islamu zaradi škode in nepravičnosti v tem.

Riba je različnih vrst, vendar je najbolj resna oblika Ribe, in zato še toliko bolj nedovoljena, tista, ki se tiče posojil in dolgov. Pokriva vsako dogovorjeno dodatno količino nad glavnico v transakciji posojila ali dolga in je dveh vrst.

Riba prikrajša bogastvo za vse blagoslove in vodi v ekonomsko krizo.

  • Riba na dolgove

Ta vrsta Ribe obstaja v vsakem dolgu, ki nosi zavezujoč dogovor dolžnika, da bo upniku plačal neko dodatno vsoto denarja na glavno vsoto dolga.

Primer: Janez si sposodi 1000 € od Martina in mu obljubi, da mu bo vrnil naslednji mesec. Vendar Janez ne more odplačati dolga po enem mesecu in zato Martin, upnik, postavi pogoj, naj Janez odplača dolg brez dodatka na glavnico dolga, ali pa naj plača 1100 € naslednji mesec. Če tudi naslednji mesec ne more odplačati te vsote, bo Martin odložil odplačilo še za en mesec pod pogojem, da Janez plača 1200 €.

  • Riba na posojila

V tej vrsti Ribe oseba vzame posojilo od druge osebe ali banke ob dogovoru v pogodbi, da mora posojilojemalec plačati letne obresti, o katerih se obe stranki strinjata, recimo 5 %, na izposojeno količino posojilodajalca.

Primer: Janez se zanima za hišo, ki je vredna 100.000 €, vendar nima dovolj denarja, da bi jo kupil, zato vzame posojilo na banki pod pogojem, da mora banki plačati 150.000 € v mesečnih obrokih v obdobju petih let.

Riba je strogo prepovedana v islamu in je eden od velikih grehov, če je posojilo vzeto z obrestmi, pa naj bo to investicijsko posojilo za financiranje posla ali industrije ali kupovanje pomembnega premoženja, kot je hiša ali posestvo ali potrošniško posojilo za oseben, družinski ali gospodinjski namen.

Vendar se kupovanje blaga po obrokih po višji ceni kot je cena, ki bi jo plačali z gotovino, ne razume kot oblika Ribe.