Odjeća u islamu

Odjeća u islamu

Odjeća muslimana treba da bude čista i lijepa, naročito prilikom obavljanja namaza i susretanja sa drugim ljudima. Allah Uzvišeni je objavio: O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti! (El-‘Araf, 31.).

Allah Uzvišeni upućuje čovjeka kroz Objavu da se lijepo oblači i vodi brigu o svome izgledu, jer i to spada u domen pokazivanja Allahovih darova kojima On obasipa Svoje robove. Milostivi je kazao: Reci: “Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?” Reci: “Ona su za vjernike na ovome svijetu, a na onome svijetu su samo za njih.” Eto, tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. (El-‘Araf, 32.).

 Odjeća udovoljava više ljudskih potreba.

Odjeća udovoljava više ljudskih potreba:

  1. Skriva od pogleda određene dijelove tijela koji po ljudskoj prirodi i osjećaju stida zahtijevaju zaklanjanje. Uzvišeni je objavio: O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša. (El-‘Araf, 26.).
  2. Čuva ljudsko tijelo od toplote, hladnoće, neugodnosti i ozljeda. Toplota i hladnoća dolaze s promjenom vremena i klime, a neugodnosti i ozljede od nepažnje ili namjernog napada na tijelo. Svemilosni je u opisu odjeće rekao: …i daje vam odjeću koja vas čuva od vrućine; a daje vam i oklope koji vas u borbi štite; i tako vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bili poslušni. (En-Nahl, 81.).

 

 Polazni princip za tretiranje pitanja odjeće i odijevanja u islamu

Islam je prirodna vjera, ne propisuje i ne postavlja šerijatske norme osim u korist čovjeka i radi njegovog interesa, što ne odudara od prirodnosti, ispravne logike i zdravog razuma.

Što se tiče šerijatskog normiranja u pogledu odjeće i odijevanja važi princip izvorne dopustivosti.

Tako islam nije odredio posebnu odjeću za svoje sljedbenike, nego je priznao i prihvatio sve vrste odjeće i načine odijevanja sve dok to služi svrsi i ostvaruje željene ciljeve bez oduzimanja ili dodavanja.

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, oblačio je odjeću koja je nošena u njegovo vrijeme, te nije zahtijevao neku posebnu vrstu odjeće, niti, pak, zabranjivao nešto od onoga što je inače korišteno u tu svrhu. Za odjeću, kao i za sve druge međuljudske odnose, važi princip izvorne dopustivosti – el-ibaha, što znači da u domenu odjeće i odijevanja nema zabrane (harama) osim uz tekstualni šerijatski dokaz.

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Jedite i milostinju dijelite, i odijevajte se bez razmetanja i pokazivanja oholosti.” (En-Nesai, 2559).

 Islam nije odredio posebnu vrstu odjeće za muslimane. Najbolje je nositi odjeću koja je uobičajena i prihvaćena u narodu i podneblju življenja, osim one koju je islam iz nekog razloga izdvojio i zabranio.